"De doelstellingen van Iqra verheugen ons"

Zowel Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A), directeur-generaal van het katholieke onderwijs Mieke Van Hecke als Antwerps schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open VLD) zijn het nieuwe schooltje Iqra van de Marokkaanse gemeenschap in Borgerhout in Antwerpen niet ongenegen. Dat bleek tijdens een gesprek met oprichter Mohamed Chakkar in "De zevende dag". Zowel Van Hecke als Smet benadrukte wel het belang van de Nederlandse taal in het onderwijs.

In Borgerhout in Antwerpen gooit de nieuwe school Iqra morgen voor het eerst de deuren open. Iqra is een project opgericht in de schoot van de lokale Marokkaanse gemeenschap en stelt zich tot doel de leerachterstand bij kinderen in het basisonderwijs aan te pakken.

In "De zevende dag" bleek dat zowel Vlaams minister van Onderwijs Smet, directeur-generaal van het katholieke onderwijs Mieke Van Hecke als Antwerps schepen van Onderwijs Marinower het nieuwe schooltje niet ongenegen zijn.

"Het project is opgestart onder de vorige legislatuur, maar wij hebben het wel verder afgewerkt en niet afgebroken", sloeg Marinower zichzelf op de borst. Voor het overige juicht hij elk initiatief toe dat het plaatsgebrek in het Antwerpse onderwijslandschap helpt wegwerken.

"In Vlaanderen hebben we vrijheid van onderwijs"

"Eigenlijk begrijp ik niet goed waarom deze school zo veel commotie veroorzaakt", zei Smet. "In Vlaanderen hebben we vrijheid van onderwijs. Mocht het een moslimschool betreffen, dan zou ik er een probleem mee hebben. Maar dit is een open project. Bovendien bewijst het dat de Marokkaanse gemeenschap het belang van goed onderwijs erkent."

Smet brak voorts een lans om in een stedelijke context onderwijs vanuit een ander referentiekader aan te bieden. "We moeten de werkelijkheid in een stedelijke omgeving beter vertalen naar het onderwijs, bijvoorbeeld in handboeken."

"Moet dit per se in een aparte school?"

Van Hecke erkende dat de inspanningen van alle onderwijsnetten samen momenteel nog niet volstaan om aan de noden van alle leerlingen met een migratieverleden tegemoet te komen.

"De doelstellingen van Iqra verheugen ons. Hoe meer leerlingen slagen, hoe beter. Maar waarom moet dit per se in een aparte school?"

Van Hecke hamerde ook op het belang van de Nederlandse taal in het onderwijs, waarbij ze taalachterstand aan leerachterstand koppelde. Ook Smet omschreef taal als een belangrijk instrument om te leren.

"Wij vinden het warm water niet uit"

Dat laatste argument kon bij initiatiefnemer van Iqra Mohamed Chakkar op weinig begrip rekenen. "Taalachterstand is iets anders dan leerachterstand', stelde hij.

"Wij vinden het warm water niet uit. Wel willen we onze verantwoordelijkheid opnemen in plaats van altijd kritiek te geven op het bestaande onderwijs."

Chakkar toonde zich niet onverdeeld gelukkig dat zijn school het etiket "Marokkaans" wordt opgekleefd. "We willen kinderen met een leerafstand intensief begeleiden. Bovendien willen we ook de ouders nauw bij het project betrekken. Onze kinderen moeten zijn wie ze zijn in hun volle identiteit. Daarbij willen we heel dicht bij de thuiscultuur staan."

"Iqra is gegroeid vanuit de Marokkaanse gemeenschap, maar we zijn niet exclusief Marokkaans. We zijn een wijkschool. De sociologische realiteit maakt dat we hierdoor veel leerlingen met een migratieachtergrond trekken."