Amateurarcheoloog vindt resten Romeinse villa in Gooik

Bart Van Camp (foto), een enthousiaste amateurarcheoloog, heeft langs de Edingsesteenweg in Kester (Gooik) resten ontdekt van een Romeinse villa. De bouwput is intussen volgestort en verdere opgravingen zijn dus niet meer mogelijk.

Van Camp heeft een duizendtal voorwerpen gevonden, waaronder potscherven, stukken ijzer, vensterglas en een bronzen schrijfpen. "Ik heb de vondst onmiddellijk gemeld bij Erfgoed. Alles wat ik gevonden heb, heb ik naar hen gestuurd." Intussen wordt alles in Ename onderzocht. Verdere opgravingen en onderzoeken ter plaatse zijn niet meer mogelijk. "De bouwput is nu volgestort met steen."

De streek rond Gooik wordt volgens Van Camp al 70.000 jaar nagenoeg onafgebroken bewoond. "Ongeveer 75 na Christus is bij de Romeinse heirweg een soort controlepost gebouwd", zegt hij. "Later is dat uitgegroeid tot een nederzetting met een 10-tal woningen." De nederzetting zou bewoond gebleven zijn tot de invasie van de Germanen en de val van het West-Romeinse rijk rond 500 na Christus.

De villa die nu gevonden is, was gebouwd met houten palen, had lemen muren en een pannendak. "Het was dus geen stal, maar een echte woning", zegt Van Camp. Hij vermoedt dat er nog andere vondsten klaar liggen om ontdekt te worden. Hij hoopt dat de volgende keer dat er in de buurt een nieuw huis gebouwd wordt, minstens een vooronderzoek plaatsvindt om te voorkomen dat er opnieuw zo'n archeologische vondst verloren gaat.

Van boven naar onder: randen van aardewerk, bronzen pen, stukken aardewerk, glasscherven, stukken ijzer (foto's Bart Van Camp).

Meest gelezen