Bedrijven plaatsen alsmaar minder camera's

Bedrijven plaatsen alsmaar minder camera's om hun personeel te controleren. Dat blijkt uit cijfers van de zelfstandigenorganisatie NSZ. Vele werknemers ervaren de camera's als een pestbeleid.

Vorig jaar is het aantal aanvragen voor het plaatsen van camera's om het personeel te controleren met 9 procent gedaald. Tussen 2007 en 2011 was er nog een vertienvoudiging.

Volgens zelfstandigenorganisatie NSZ heeft de daling te maken met de administratieve rompslomp die bedrijven moeten doorlopen als ze camera's willen plaatsen. Maar ook de werknemers vinden de camera's vaak onprettig.

"Volgens de werkgevers heeft het wel degelijk te maken met het feit dat werknemers dergelijke camera's zien als een pestbeleid", zegt Christine Mattheeuws (foto in tekst) van het NSZ. "Zij denken dat de werkgevers hen daarmee viseren, terwijl dat absoluut niet het geval is."

Volgens Mattheeuws staan de camera's er alleen maar door de "economische realiteit". "Dertig procent van de diefstallen is wel degelijk afkomstig van personeelsleden", klinkt het.

Meest gelezen