"Niet vergeten dat "Albert II" fictieserie is"

De voormalige premier Jean-Luc Dehaene heeft zondag naar de eerste aflevering van de nieuwe fictiereeks "Albert II" gekeken. "Het is een verhaal waarvan enkele elementen kloppen, maar voor de rest is het fictie", aldus Dehaene. De CD&V-politicus was premier van België toen koning Boudewijn stierf en prins Albert aangeduid werd tot zijn opvolger.

"Ik vind de vergelijking die kranten maken met "Dallas" er niet naast. Men concentreert zich op de interne verhoudingen binnen de familie, maar daar weten we niets van af", klinkt het in "De ochtend" op Radio 1.

Dehaene is gecharmeerd door de vertolking van Wim Opbrouck. "De gelijkenis met zijn rol van Jean-Luc Dehaene was wellicht een van de grootste in vergelijking met de vertolkers van de leden van de koninklijke familie", zegt Jean-Luc Dehaene.

De voormalige eerste minister wijst erop dat de mensen te snel fictie voor waarheid aannemen. "Neem bijvoorbeeld de reactie van prins Filip op de aanstelling van koning Albert. Daar heb ik geen enkel gegeven over dat dit klopt met de werkelijkheid. Dat weet ik niet. Toen ik met prins Albert daarover heb gesproken, heb ik gezegd dat dat binnen de familie geregeld moest worden. Prins Filip bedankte me achteraf voor de manier waarop ik dat heb aangepakt", aldus Dehaene.

"Ik weet hoe mensen naar televisie kijken en daar kan een zekere dubbelzinnigheid over bestaan. De serie zit vol met fictie-elementen. In het tweede deel richt ik mij bijvoorbeeld tot de koning op een manier waarop ik het in werkelijkheid nooit zou durven doen. Ik denk dat de reeks "Beatrix" dichter bij de waarheid lag", besluit Dehaene.