700 leerlingen op straat na sluiting Nederlandse schandaalschool

Vanaf 1 november staan zo’n 700 Nederlandse leerlingen op straat. De school waar ze tot dan school lopen, sluit de deuren . De Ibn Ghaldounschool in Rotterdam kwam dit voorjaar in opspraak nadat bekend werd dat er 27 examens waren gestolen, maar blijkbaar was er wel meer verkeerd met de school.

De Ibn Ghaldounschool in Rotterdam gaat op 1 november definitief dicht. Sander Dekker (VVD), de Nederlandse staatssecretaris bevoegd voor Onderwijs, besluit dat de school onvoldoende toekomst heeft en draait de geldkraan dicht. Het lijstje van tekortkomingen dat de Nederlandse onderwijsinspectie heeft opgesteld, is niet min.

De inspectie is tot de vaststelling gekomen dat er grote kwaliteitsproblemen zijn. 80 procent van de lessen zou gegeven worden door docenten die daar niet voor bevoegd zijn. Een groot deel van de lesgevers zou daarenboven het Nederlands niet voldoende machtig zijn. Daarnaast heeft de school de laatste jaren de schulden opgestapeld. De schuldenberg bedraagt nu zo’n 4,5 miljoen euro.

De druppel die de emmer uiteindelijk deed overlopen, was de diefstal van 27 examens eind vorig schooljaar. Scholieren braken in in de school, namen kopieën van de examens en verkochten ze voor 20 tot 250 euro. Uiteindelijk zijn 11 leerlingen opgepakt voor de diefstal en zijn 8 diploma’s van oud-leerlingen van de school ongeldig verklaard.

Het is nog niet helemaal duidelijk waar de 700 leerlingen van de school nu terechtkunnen. Veel ouders hadden bewust gekozen voor een islamitische school, maar zo'n school is er nu niet meer. De kans lijkt klein dat tegen 1 november een nieuwe dergelijke school opgericht kan worden. De leerlingen zullen wellicht verspreid worden over andere scholen.