De Coninck pleit voor Europese kruispuntbank

Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) pleit voor een Europese gegevensbank. Ze wil zo vlot informatie over buitenlandse werknemers binnen de Europese Unie kunnen uitwisselen en sociale fraude beter aanpakken.

"Zo'n kruispuntbank maakt het op termijn mogelijk om sociale fraude en misbruik efficiënter op te sporen en te bestraffen", zegt De Coninck. Ze verwijst naar de kruispuntbank hier in België. "Het moment dat dat goed begon te werken, wisten we bijvoorbeeld zeer goed wie wanneer gewerkt had, in welke omstandigheden, eventueel wie ook nog een uitkering daarnaast kreeg. En dan kunnen we dat controleren."

"Zolang we dát niet hebben, is het zeer moeilijk om op te treden", verduidelijkt De Coninck."Wij proberen, wij doen heel veel vaststellingen, maar dikwijls moeten we het land van oorsprong ook contacteren, en als die natuurlijk geen antwoord geven of niet willen meewerken, is het héél moeilijk om sanctionerend op te treden."

Volgend jaar gaan ook voor Bulgaarse en Roemeense werknemers de Europese grenzen open. Belgie en Roemenië hebben nu al een samenwerkingsakkoord hernieuwd om informatie uit te wisselen en misbruiken en fraude aan te pakken. Daarnaast komen er technische ondersteuning op het vlak van arbeidsinspectie en informatie-uitwisseling over integratie van zwakke groepen, meer bepaald van de Roma.