EU start campagne om meer kiezers te lokken

Het Europees Parlement heeft een grootschalige informatiecampagne voorgesteld die de burger duidelijk moet maken hoe belangrijk de verkiezingen van volgend jaar voor het Europees Parlement zijn. "Actie.Reactie.Impact" heet de campagne die moet duidelijk maken dat de stem van de Europese burgers wel degelijk een verschil maakt.

Vijf jaar geleden daalde de opkomst voor de Europese verkiezingen tot een historisch dieptepunt van 43 procent. Bij veel Europeanen leeft de perceptie dat er weinig democratische controle op de Europese besluitvorming is en dat regeringen en onverkozen besluitvormers alles achter gesloten deuren bedisselen.

"Het democratische toezicht moet versterkt worden. Het is de enige manier om het vertrouwen van de burger in Europa terug te winnen", vindt Anni Podimata, de Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement. Samen met de economische crisis ligt het gebrek aan transparantie en democratische controle aan de basis van de oprukkende euroscepsis en het succes van extremistische partijen, zegt ze.

Nochtans is het Europees Parlement de voorbije decennia machtiger geworden en speelt de instelling vandaag een grote rol in de besluitvorming. Net dat is onvoldoende bekend bij de burger.

"De kiezers zullen niet alleen invloed hebben op de politieke meerderheden binnen het Europees Parlement, maar ze zullen ook rechtstreeks invloed hebben op de aanduiding van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie", zegt Podimata. Het zijn nog altijd de regeringsleiders die een kandidaat aanduiden om José Manuel Barroso op te volgen, maar ze moeten rekening houden met het resultaat van de verkiezingen en het parlement consulteren. Daarna moet het parlement de kandidaat-voorzitter en diens politiek programma ook goedkeuren.

De campagne wil de Europeanen overtuigen van het belang van het Europees Parlement. Dat gebeurt met brochures, affiches, video's en via de sociale media.