Hilde Claes in verdenking van schriftvervalsing

De Hasseltse burgemeester Hilde Claes (SP.A) is in verdenking gesteld voor schriftvervalsing. Dat is al enige tijd geleden gebeurd, maar het nieuws is nu pas bekend geraakt in De Morgen en Het Laatste Nieuws. De zaak is een uitloper van het schandaal rond de politiezone Hazodi. De oppositie vraagt uitleg van de burgemeester.

Het gaat om een incident tijdens een vergadering van het politiecollege waarbij het nieuwe organigram van de politiezone besproken werd. Volgens het plan zouden de klokkenluiders die de corruptie binnen de politiezone Hazodi aan de kaak gesteld hadden, aan de kant worden geschoven.

Vera Vrancken, een van die klokkenluiders, woonde die vergadering bij en stond in voor het opstellen van het verslag van de vergadering. Vrancken was het niet eens met de voorstellen rond het nieuwe organigram en verliet de vergadering. Daarom werd een nieuwe secretaris aangeduid, Liesbeth Klaykens. In het verslag van de vergadering stond echter niet vermeld dat er een nieuwe secretaris was aangesteld.

Hilde Claes, als voorzitter van het politiecollege, Michel Beckers, als toenmalig korpschef van de politiezone, en Liesbeth Klaykens, als secretaris, ondertekenden het verslag van de vergadering, zoals de procedure voorschrijft. De drie zijn in verdenking gesteld van schriftvervalsing. Volgens Filiep Deruyck, Claes' advocaat, is het een puur formele kwestie. "Er is een formele vergissing gebeurd, maar zeker geen inhoudelijke. Omdat burgemeester Claes als voorzitter het verslag ondertekend heeft, is zij mee in verdenking gesteld."

De inverdenkingstelling gebeurde al een hele tijd geleden, maar komt nu pas aan het licht omdat de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen zich vandaag over een aspect van die inverdenkingstelling moet buigen. Doordat ze in verdenking gesteld is, heeft Claes automatisch toegang tot het dossier. De onderzoeksrechter had echter gezegd dat ze als burgemeester geen volledige toegang zou krijgen. Het parket-generaal verschilt daarover van mening. De kwestie wordt vandaag dus besproken voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen.

Oppositie wil uitleg van Claes

De Hasseltse oppositiepartijen N-VA en Open VLD vragen een extra vergadering van de politieraad in de zone Hazodi, "zodat burgemeester Hilde Claes de ware toedracht van de aanklacht over schriftvervalsing uit de doeken kan doen". Fractieleider Laurence Libert van Open VLD vraagt zich af of de inverdenkingstelling van Hilde Claes verenigbaar is met haar voorzitterschap van de politieraad.

De oppositie schiet met scherp op de burgemeester, nu is uitgelekt dat ze wordt verdacht van schriftvervalsing. "Het is onbegrijpelijk dat wij dit via de media moeten vernemen", zegt Laurence Libert (Open VLD). "Ik maak zelf deel uit van de politie- en de gemeenteraad en was totaal niet op de hoogte. We moeten deze klacht ernstig nemen. We stellen ons de vraag of de functie van voorzitter van de politieraad wel kan worden uitgeoefend terwijl er een strafklacht loopt. De ervaring leert dat politiemensen in dat geval preventief geschorst worden."

De N-VA wil niet zo ver gaan, maar vraagt de burgemeester wel om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen. "Het zou goed zijn om bij hoogdringendheid een extra politieraad samen te roepen", vindt Steven Vandeput. "Wij hebben een heel pak vragen die beantwoord moeten worden. In de eerste plaats willen we transparantie en duidelijkheid. Wij zullen ons pas uitspreken over de positie van de burgemeester nadat onze vragen beantwoord zijn."

Coalitiepartner CD&V zal donderdag tijdens de gemeenteraad extra uitleg vragen en pas daarna een standpunt innemen.