Vilvoorde werft preventieambtenaar radicalisering aan

Het Vilvoordse schepencollege heeft beslist om in navolging van Mechelen iemand aan te werven die de maatregelen om radicalisering tegen te gaan, moet coördineren. Dat heeft burgemeester Hans Bonte (SP.A) in de gemeenteraad gezegd. Vilvoorde gebruikt hiervoor de 50.000 euro subsidie die Binnenlandse Zaken Vilvoorde ter beschikking stelt om jongeren te ontraden in Syrië te gaan vechten.

Bonte schatte dat vanuit Vilvoorde in totaal een 30-tal personen richting Syrië vertrokken zijn. Van 20 staat het vast dat ze effectief bij de gevechten betrokken zijn of waren. In 2 gevallen gaat het om minderjarigen. Deze zomer zijn er zeker nog 2 en vermoedelijk nog 8 personen vertrokken. 6 zijn inmiddels teruggekeerd waarvan 3 in voorhechtenis zitten, 1 in het ziekenhuis verblijft, 1 inmiddels overleden is en 1 thuis verblijft omdat hij niet meevocht, maar wel in de grensstreek actief was in de opvang van vluchtelingen.

Scholen kunnen volgens Bonte uit de afwezigheden nog niet afleiden of er nog meer minderjarigen naar Syrië getrokken zijn. Sommige leerlingen schrijven zich immers in meerdere scholen in of beslissen toch te gaan werken. Bonte zit binnenkort over de problematiek samen met de schooldirecties.

Wat de berichten betreft over personen die naar Syrië vertrokken, maar daar nog steeds werklozensteun of leefloon ontvangen, zegt Bonte dat het niet kan met Vilvoordenaars, omdat de mensen van wie het vaststaat dat ze ginder verblijven om mee te vechten, tot dusver allemaal ambtshalve geschrapt werden uit de bevolkingsregisters. Hij uitte het vermoeden dat sommigen voor te vertrekken zich eerst in een andere gemeente inschrijven om zo aan die ambtshalve schrapping te ontsnappen.