Beslissing Grondwettelijk Hof bedreigt megaprojecten

Het Grondwettelijk Hof heeft een artikel vernietigd over het zogenaamde integratiespoor, waarmee de Vlaamse regering in 2008 de procedure voor grote projecten wilde versoepelen. Tientallen grote Vlaamse investeringsprojecten komen daardoor juridisch op losse schroeven te staan, schrijft De Tijd.

De discussie draait rond de inspraak van de burger over de milieu-effecten. Om de procedure te versoepelen, had de overheid bepaald dat de inspraakmogelijkheid enkel elektronisch moet worden aangekondigd. Publicatie via een krant was niet langer nodig. Dat schendt het gelijkheidsbeginsel, omdat niet iedereen zich even goed kan informeren, oordeelt het Hof nu.

Door de beslissing van het Grondwettelijk Hof krijgen belangengroepen of omwonenden nu de opportuniteit om bepaalde projecten aan te vechten. Volgens De Tijd staat onder meer het Stevin-project van hoogspanningsnetbeheerder Elia nu "voor een juridische muur." Met het project, dat de elektriciteit van de extra windmolenparken op zee naar het binnenland moet brengen, is een investering gemoeid van om en bij 4 miljard euro.

Ook tal van andere projecten komen nu in juridisch onzeker vaarwater terecht, zoals de tweede spoorverbinding naar de haven van Antwerpen. Volgens de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) wordt er aan een oplossing gewerkt. Het is nu wachten op een concrete tegenzet van Muyters en/of minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).

"Het lijkt me evident dat de Vlaamse regering naar een oplossing zoekt", zegt Steven Betz van de werkgeversorganisatie Voka. "Maar ondertussen mogen we heel wat procedures van omwonenden en belangengroepen verwachten. De gevolgen kunnen desastreus zijn."