De Gucht verdedigt Barroso tegen kritiek

De meeste fracties in het Europees Parlement waren niet echt onder de indruk van de toespraak van Commissievoorzitter José Manuel Barosso. Mede-Commissielid Karel De Gucht neemt de verdediging van Barroso op.

Vanochtend gaf Commissie-voorzitter José Manuel Barroso (links) wellicht zijn laatste "State of the Union" in het Europees Parlement in Straatsburg. Behalve door zijn eigen conservatieve EVP-fractie werd die speech daar niet op gejuich onthaald.

EU-commissaris voor Handel Karel De Gucht (Open VLD) is het niet altijd eens met de kritiek. De Gucht geeft toe dat we een aantal moeilijke jaren achter ons hebben, maar stelt ook dat de Europese Commissie in belangrijke mate heeft bijgedragen tot een oplossing van de economische crises.

Zo heeft de Commissie mee de lidstaten tot budgettaire discipline gedwongen en werd de Europese Monetaire Unie veiliggesteld. Wel geeft De Gucht toe dat er nog veel werk voor de boeg is en dat de crisis nog niet gedaan is, zij het wel in mindere mate voortduurt.

Hij ontkent ook dat de EU te laat het probleem van de werkloosheid onderkend heeft en zegt dat er wel degelijk werk moest worden gemaakt van structurele besparingen in plaats van eenmalige maatregelen. Hij gelooft overigens niet dat er in tijden van groei bespaard kan worden, dat kan enkel als het "nijpt", vindt De Gucht. 

A2013

Geen gejuich op de banken

De christendemocratische Europese Volkspartij waar Barroso deel van uitmaakt, kreeg de handen op elkaar voor de speech van de Commissievoorzitter, maar daar bleef het bij. De EVP is wel de grootste fractie in het Europees Parlement.

Hannes Swoboda, de fractieleider van de Europese socialisten, uitte kritiek op de harde besparingen die de voorbije jaren zijn doorgevoerd in Europa en die Barroso zelf had aangehaald. Volgens Swoboda hebben die besparingen de kloof tussen arm en rijk in Europa alleen maar groter gemaakt.

Guy Verhofstadt, de fractievoorzitter van de Europese liberalen en partijgenoot van De Gucht (foto), waarschuwde voor "een Japans scenario, met een lange economische winter van twee decennia, een lange periode van economische stilstand".

Bart Staes van de groene fractie had het over "een slappe en rommelige speech, armen en werklozen hebben hier niks aan".