"Er zal vooral Engels gepraat worden in nieuwe stadion"

De Brusselse minister-president Rudi Vervoort (foto) is niet onder de indruk van de uitspraak van Vlaams N-VA-minister Philippe Muyters dat er in het nieuwe voetbalstadion op de Heizel duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over het gebruik van het Nederlands. "Het stadion valt niet onder de taalwetgeving. Het Nederlands en het Frans zullen dus bijkomstig zijn. Er zal vooral Engels gepraat worden", zei Vervoort.

Premier Elio Di Rupo (PS), Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) ondertekenden gisteren een intentieverklaring die bepaalt dat een nieuw voetbalstadion zal worden gebouwd op parking C van de Heizel, op grondgebied van Grimbergen.

Een nieuw stadion dus op Vlaams grondgebied. Meteen het signaal voor sommige Vlamingen om te waarschuwen voor een eventuele uitbreiding van Brussel of voor de verdere verfransing in de rand rond Brussel. Ook Vlaams minister van Sport en Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) zei gisteren in "Terzake" dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over het gebruik van het Nederlands.

De Brusselse minister-president Rudi Vervoort toonde zich vanochtend in "Matin Première" op de RTBF niet verrast door de uitspraken. Hij wees erop dat het stadion volledig met privégeld zal worden gebouwd. De Vlaamse noch de Brusselse regering zal met overheidssubsidies over de brug komen. "Het Nederlands en het Frans zullen dus bijkomstig zijn. Er zal vooral Engels gepraat worden", zei Vervoort.

Vervoort benadrukte ook dat de zetel van de Belgische voetbalbond in Brussel blijft. "Voor de werknemers zal er dus niets veranderen. Het stadion is niet onderworpen aan de taalwetgeving."