"N-VA Keerbergen is een tweekoppige draak geworden"

Schepen Tina Somers (N-VA) spreekt van pesterijen binnen de eigen N-VA-fractie in Keerbergen. Het N-VA- en CD&V-schepencollege besliste om Somers haar bevoegdheden te ontnemen en deze te herverdelen onder de andere schepenen. Volgens burgemeester Dominick Vansevenant (N-VA) speelde de schepen soloslim. Somers bijt in een reactie van zich af.
Tina Somers (tweede van links) en Dominick Vansevenant (uiterst rechts).

Volgens Vansevenant was het zeer moeilijk om met Somers samen te werken: "De communicatie verliep stroef en de collegialiteit was ver te zoeken. Als schepen speelde zij voortdurend soloslim. Vorige week leverde zij bovendien haar partijkaart in. We hebben dan ook unaniem in het partijbestuur beslist om haar haar bevoegdheden te ontnemen."

Vansevenant stelt dat Somers bovendien de voorbije weken niet aanwezig was op het schepencollege terwijl er binnen haar bevoegdheden nochtans enkele belangrijke dossiers op de agenda stonden zoals de herwerking en uitvoering van het mobiliteitsplan. Hierdoor dreigde de werking van het college in het gedrang te komen. "Voor N-VA is politiek groepswerk. Het kan niet dat mandatarissen zich niet kunnen neerleggen bij de consensus binnen het college en binnen de afdeling."

Somers: "Bevoegdheden in de praktijk al afgenomen"

Somers veegt de kritieken van tafel en spreekt van pesterijen aan haar adres. "Mijn bevoegdheden werden mij in de praktijk al reeds langer afgenomen", zegt ze. Somers verwijst naar het feit dat een andere N-VA-schepen tijdens haar verlof voor het zwaarste mobiliteitsdossier zonder overleg een pseudo-oplossing uit de mouw schudt en die op het college laat goedkeuren ondanks een negatief advies van de lokale politie en een andersluidende visie van de mobiliteitsraad in.

"We zouden het nochtans allemaal "anders" gaan doen met inspraak en overleg. Ook respect en deontologie zouden belangrijk worden. Daar blijft vandaag nog maar weinig over", kaatst Somers terug. Ze vergelijkt de N-VA Keerbergen met "een tweekoppige draak met een kop sissend naar voren met ronduit persoonlijke beledigende opmerkingen".

Somers, een nieuwkomer in de politiek, stond bij de jongste verkiezingen 2e op de N-VA-lijst en werd verkozen met 497 stemmen. Ze werd in het nieuwe schepencollege bevoegd voor mobiliteit, landbouw, locale economie, informatie en communicatie.