"Woorden van Syrische regime zijn niet genoeg"

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, heeft geen begrip voor het voornemen van de Syrische president, Bashar al-Assad, om pas een maand na de ondertekening van het Verdrag Chemische Wapens te beginnen met de overdracht van het Syrische arsenaal aan chemische wapens aan de internationale gemeenschap. Dat heeft Kerry in Genève gezegd, waar hij momenteel met zijn Russische collega Sergej Lavrov gesprekken voert om de krijtlijnen van die wapenoverdracht vast te leggen.

Vandaag bezorgde al-Assad de VN de aanvraagdocumenten om toe te treden tot het internationale Verdrag Chemische Wapens. Dat verdrag verbiedt het bezit en het gebruik van dergelijke wapens.

De toetreding past binnen het voorstel van Rusland om het Syrische arsenaal aan chemische wapens onder de controle van de internationale gemeenschap te plaatsen om zo een Amerikaanse militaire interventie in het land te vermijden.

Tegelijk stelde al-Assad dat hij pas een maand na de ondertekening van het verdrag zou beginnen met de overdracht van de chemische wapens. Volgens hem is die termijn "standaard".

Dit voornemen van al-Assad is niet naar de zin van minister Kerry. "Dit proces is allesbehalve standaard", zei hij. "Voor ons zijn de woorden van het Syrische regime eenvoudigweg niet genoeg."

"Dit is geen spel"

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken deed zijn uitspraken in Genève, waar hij de komende twee dagen met zijn Russische collega Lavrov gesprekken zal voeren om de krijtlijnen van de overdracht van de Syrische chemische wapens vast te leggen.

Kerry heeft al laten weten dat hij in eerste instantie de ernst van het Russische voorstel wil onderzoeken. Daarbij wil hij naar eigen zeggen nagaan of de Russen gewoon tijd willen kopen dan wel dadwerkelijk de Syrische wapens onder internationale controle willen brengen.

Tegelijk verklaarde hij dat zowel Rusland als Amerika "vastberaden" is om "substantiële discussies" te voeren. "De belangen zijn groot. Dit is geen spel."

Hij waarschuwde wel dat een Amerikaanse militaire interventie nog steeds mogelijk is als al-Assad zijn arsenaal aan chemische wapens niet "naar wens" ontmantelt. Van de kant van Lavrov volgde de resolute stelling dat een ontmanteling een militaire interventie volstrekt overbodig maakt.

Kerry uitte tot slot de wens dat een Amerikaans-Russisch compromis over de wapens kan worden ingebed in een VN-resolutie die het Syrische regime verantwoordelijk houdt voor het gebruik ervan. In het verleden heeft Rusland steevast gelijkaardige resoluties tegengehouden.

"Ik verwacht concrete resultaten"

De Amerikaanse president, Barack Obama, toont zich hoopvol over de Amerikaans-Russische gesprekken en verwacht "concrete resultaten". Tegelijk liet hij uitschijnen zich de komende tijd opnieuw op binnenlandse aangelegenheden te willen concentreren.

"We hebben veel tijd geïnvesteerd in de Syrische kwestie om er zeker van te zijn dat de internationale gemeenschap de blik richt op de wreedheden die er zijn gepleegd. Tegelijk is het belangrijk te beseffen dat we met deze regering nog veel werk voor de boeg hebben", zei hij.