Fordwerknemers kunnen op "brugpensioen" vanaf 52 jaar

Zo'n 1.800 werknemers van de Fordfabriek in Genk kunnen op "brugpensioen" vanaf 52 jaar. De minister van Werk, Monica De Coninck (SP.A, kleine foto), benadrukt dat het de bedoeling is dat een groot deel van die mensen, opnieuw op de arbeidsmarkt terechtkomt.

Werknemers die op het moment van de sluiting van Ford Genk 52 jaar oud zijn, komen volgens het herstructureringsdossier in aanmerking voor het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere "brugpensioen". Ontslagen werknemers kunnen zo rekenen op een werkloosheidsuitkering, aangevuld met een toeslag van de werkgever waarop bijdragen geheven worden. Ze moeten wel actief op zoek naar een job en ingaan op werkaanbiedingen.

De regering besliste in het regeerakkoord nochtans om de minimumleeftijd voor SWT te verhogen naar 60 jaar en 40 jaar anciënniteit. Voor bedrijven in herstructurering werd de leeftijd vanaf 2013 opgetrokken van 50 naar 55 jaar. Enkel voor grote herstructureringen geldt nog een overgangsperiode, maar omdat de sluiting van Ford Genk aangekondigd werd in het najaar van 2012, valt ze nog onder de oude regeling.

De minister van Werk heeft in het verleden gezegd dat het de bedoeling is dat iedereen langer gaat werken, maar heeft nu toch de uitzondering toegestaan voor de werknemers van Ford Genk. Ze verdedigt haar beslissing door te benadrukken dat het de bedoeling is dat een groot deel van die mensen opnieuw aan de slag gaat. "We hebben heel uitdrukkelijk gevraagd om eerst te kijken naar begeleiding, coaching en opleiding, zodat we ze kunnen helpen bij het vinden van een nieuwe job", zegt De Coninck.

De vakbonden vallen de minister daarin bij. "Een groot deel van hen gaat effectief terug op de arbeidsmarkt terechtkomen", zegt Peter Kunnen van het ACV. "Het is niet zo dat ze nu thuis zitten. Het is de bedoeling dat ze opnieuw aan het werk worden gezet."