Hoe beter de economie, hoe slimmer de baby's

Hoe beter de economische situatie bij de geboorte, hoe slimmer op volwassen leeftijd. Dat blijkt uit een Duits onderzoek. Gebeurtenissen tijdens de eerste levensmaanden hebben een beslissende invloed op de fysieke en cognitieve vorming van een mens.

De Duitse onderzoekers hebben de cognitieve capaciteiten van 17.070 respondenten in tien Europese landen vergeleken met de macro-economische toestand bij hun geboorte en zijn tot verrassende conclusies gekomen. Baby’s die geboren worden in periodes van economische hoogconjunctuur beschikken over betere verbale vaardigheden, beschikken over een beter geheugen en leveren betere cognitieve prestaties dan volwassenen die in tijden van crisis geboren zijn.

De vorsers vermoeden dat dit te maken heeft met het feit dat in crisistijden de voeding slechter is en er meer infectieziekten voorkomen. Daarnaast zou ook de verhoogde stress een niet te onderschatten rol spelen.

De onderzoekers benadrukken wel dat de huidige economische crisis - wat impact betreft - niet vergelijkbaar is met de wereldwijde economische crisis van de jaren 30. Het is bijgevolg dus niet zeker of de huidige recessie een even grote invloed zal hebben op kinderen die nu geboren worden.