Stevent Brussels Airlines af op stakingen?

De achterban van de vakbonden bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft het ontwerpakkoord over het aanpakken van de werkdruk van het cabinepersoneel verworpen. De bonden dreigen met acties als de directie niet snel met oplossingen over de brug komt. Voor hen is het vertrouwen zoek.

De vakbonden vinden onder meer dat de vluchtschema's te zwaar zijn en dat daardoor de veiligheid van het personeel in het gedrang komt. Maar in totaal hebben ze 14 eisen om de werkdruk te verlagen.

Vakbonden en directie bereikten een week geleden een compromistekst om de werkdruk van het cabinepersoneel aan te pakken. De tekst garandeerde een verlaging van de werkdruk op korte termijn en een aanpak van de problematiek op langere termijn, zegden de onderhandelaars van de bonden. De syndicale delegatie verwierp vandaag echter het voorstel.

"Stelselmatig woordbreuk gepleegd"

"De directie van Brussels Airlines krijgt nu 24 uur om concrete oplossingen te bieden voor de veertien problemen in verband met de werkdruk. Zo niet zullen er stakingen volgen in de loop van volgende week", meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront in een persbericht.

Volgens de bonden is het vertrouwen tussen de directie en de werknemers zoek. De directie zou eerder gemaakte afspraken niet nagekomen hebben, vandaar dat de bonden een ultimatum stellen.

"Sinds december dachten de mensen dat ze een plan hadden goedgekeurd voor de werkzekerheid. Sinds februari hebben we eigenlijk vastgesteld dat daar een aantal woordbreuken gebeurd zijn. Mensen hebben daar zeer constructief proberen een oplossing op te bieden en stelselmatig heeft men moeten vaststellen dat er woordbreuk wordt gepleegd door de directie. Waarom zouden we nogmaals moeten geloven wat men in het verleden niet heeft gerespecteerd", verduidelijkt Thierry Vuchelen van de liberale bond ACLVB.

Bij Brussels Airlines zijn circa 1.200 werknemers als cabinepersoneel aan de slag.