Syrië wil toetreden tot het Verdrag Chemische Wapens

De VN heeft documenten ontvangen uit Syrië waarin het regime stelt dat het wil toetreden tot het internationale Verdrag Chemische Wapens dat het bezit en gebruik van die wapens verbiedt. Dat heeft een woordvoerder bevestigd. Eerder op de dag had de Syrische president Bashar al-Assad beloofd dat te zullen doen. Hij voegde eraan toe dat de beslissing niks te maken heeft met de dreiging van de Amerikanen om militair in te grijpen.

De Verenigde Naties in New York vertalen momenteel documenten die het Syrische regime hen vandaag heeft toegestuurd. In die documenten verklaart Syrië zich bereid toe te treden tot het internationale Verdrag Chemische Wapens. Dat verbiedt het gebruik en het bezit van dergelijke wapens.

Tot nu toe had Syrië altijd geweigerd dat verdrag te ondertekenen. Nu doet het land dat toch, als onderdeel van het plan dat Rusland vorige week lanceerde om de Syrische chemische wapens onder internationale controle te brengen. Op die manier zou een Amerikaanse militaire inval in het land kunnen worden vermeden.

Eerder vandaag had de Syrische president Bashar al-Assad in een interview op de Russische televisie beloofd de VN een toetredingsaanvraag te zullen sturen.

Tegelijk stelde hij dat die beslissing niet door de Amerikaanse dreiging is ingegeven. "De internationale controle komt er dankzij Rusland", zei hij.

Bovendien stelde hij enkele bijkomende voorwaarden. De overdracht van de Syrische chemische wapens zal pas plaatsvinden wanneer de VS stopt met het uiten van dreigementen om het land militair aan te vallen. Voorts plant hij het Syrische arsenaal pas een maand na de ondertekening van het Verdrag Chemische Wapens uit handen te geven.

"Politiek manoeuvre om tijd te winnen"

In een eerste reactie toont de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan zich weinig onder de indruk van de uitspraken van al-Assad. Hij meent dat het Syrische regime al zijn beloftes heeft gebroken en nu de tijd rekt om nieuwe bloedbaden aan te richten.

De rebellen van het Vrij Syrisch Leger hebben het Russische voorstel om de Syrische chemische wapens onder internationale controle te plaatsen dan weer resoluut verworpen. Dat meldde de militaire leider Selim Idriss in een videoboodschap. De rebellen vragen dat de verantwoordelijken van het regime die "erkend hebben zulke wapens te bezitten" berecht worden.

De Syrische Nationale Coalitie, een andere rebellengroep, noemt het Russische initiatief een "politiek manoeuvre bestemd om tijd te winnen" voor het regime van Assad.