Vlaamse Liga tegen Kanker lanceert Kankermeldpunt

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) lanceert het Kankermeldpunt. Daarop zullen (ex-)kankerpatiënten problemen kunnen melden die ze ervaren tijdens of na een behandeling. Dat kan bijvoorbeeld gaan over moeilijkheden bij het krijgen van een verzekering en financiële problemen tot slecht worden geïnformeerd. Een campagne rond slechtnieuwsgesprekken leverde in korte tijd ruim 430 getuigenissen op en toont aan dat er nog ruimte is voor verbetering.

Naar aanleiding van de Dag tegen Kanker lanceert de VLK het Kankermeldpunt. De lancering gebeurde in het UZ Brussel in aanwezigheid van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V).

Doel van het meldpunt is dat (ex-)kankerpatiënten problemen die ze ervaren tijdens of na hun behandeling kunnen melden. Patiënten worden namelijk niet altijd correct geïnformeerd, komen in financiële problemen door hun ziekte of hebben problemen om aan een verzekering te komen. Ex-patiënten ervaren dan weer vaak problemen om opnieuw aan het werk te gaan na hun behandeling.

Het kankermeldpunt is elke werkdag van 9 tot 12 uur bereikbaar op het nummer 0800/35 444 of op de website www.kankermeldpunt.be.

De VLK wil van het Kankermeldpunt geen ombudsdienst maken. Het moet aanvullend werken op de bestaande ombudsdiensten van onder meer ziekenhuizen en ziekenfondsen evenals van gespecialiseerde diensten zoals het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

Volgens Hedwig Verhaeghen, adjunct-directeur van de VLK, is het niet meteen de bedoeling individuele problemen of dossiers op te lossen, maar vooral om de ervaringen van patiënten te bundelen om op basis daarvan "de zorg structureel beter te maken".

Slechtnieuwsgesprekken

Het Kankermeldpunt komt er volgens de VLK ook omdat uit campagnes is gebleken dat patiënten zelf vragende partij zijn om hun ervaringen te delen. Dat is nogmaals gebleken uit de recentste campagne rond slechtnieuwsgesprekken. Die campagne leverde op drie weken tijd liefst 432 getuigenissen op.

Uit die getuigenissen blijkt dat er nog ruimte is voor verbetering. "De helft van de getuigenissen is over de hele lijn negatief, 30% is gemengd en 20% is positief", zegt Hans Neefs van de VLK.

"Mensen vinden het vooral positief wanneer een zorgverlener zijn tijd neemt voor zo'n gesprek en zich nadien ook vlot bereikbaar opstelt. Ook helderheid en duidelijkheid worden geapprecieerd."

"Veel negatieve ervaringen hebben dan weer te maken met de context. Zo krijgen nog veel mensen het slechte nieuws te horen via de telefoon en niet via een individueel gesprek. Of men houdt het slechtnieuwsgesprek niet op een rustige plek met voldoende privacy, maar in een drukke zaal met andere mensen. Dat wordt als problematisch ervaren", aldus Neefs.

De VLK heeft de ervaringen van de campagne in een rapport gegoten en zal dat rapport morgen aan minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) overhandigen.