20.000 hectare bos bedreigd in Vlaanderen

Meer dan 20.000 hectare bos in Vlaanderen is zowel zonevreemd als bedreigd door kap. Dat blijkt uit een studie van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) die De Standaard en Het Nieuwsblad konden inkijken. Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) plant maatregelen.

Uit cijfers van het ANB blijkt dat er in Vlaanderen 63.000 hectare zonevreemd bos is. Daarvan is 20.000 hectare, goed voor een negende van alle bos in Vlaanderen, erg waardevol en mogelijk met kap bedreigd. Het gaat vooral om bos dat in waardevol landbouwgebied of woon- en recreatiegebied ligt. 400 hectare ligt in industriegebied.

Minister van Natuur en Leefmilieu Schauvliege wil die bossen beter beschermen door strengere normen voor ontbossing of door de bossen als groengebied in te vullen. Maar dat is niet vanzelfsprekend. "Achter die cijfers zitten ook mensen die bijvoorbeeld maar een stuk bouwgrond hebben waar dan een stuk bos op staat. (...) We moeten goed kijken waar we wat doen en rekening houden met alle belangen die op het spel staan."

Ze wil nu eerst overleggen met haar collega van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA). "Om zeker te zijn dat we die waardevolle bossen kunnen behouden, zal ik met hem overleggen om zo veel mogelijk ervan als groengebied te laten inkleuren."

Voor de overige 40.000 hectare bos, dat minder waardevol en niet bedreigd is, wil Schauvliege met de gemeenten en de provincies naar een oplossing zoeken.