"Geen kwestie van schuld en boete"

Caroline Ven van ondernemersplatform VKW hekelt de regeling bij Ford Genk waardoor werknemers van 52 met "brugpensioen" kunnen gaan. "Er moet dringend een mentaliteitswijziging komen", stelde ze in "De ochtend" op Radio1. Ven verwijst onder meer naar de loonkosten als het eigenlijke probleem en weigert dan ook om de werknemers te stigmatiseren.
BELGA/VERGULT

Ven is naar eigen zeggen ontgoocheld door alweer een nieuwe uitzondering op het stelsel van brugpensioen. "Het principe blijft hetzelfde: werkloosheidsvergoeding met verworven toeslag tot de pensionering kan vanaf 60 jaar of na een loopbaan van 40 jaar. Maar bij de eerste grote herstructurering laat men alweer uitzonderingen toe."

"Dit is zo op het nippertje van de overgangsmaatregel dat het tegen de geest van de hervorming ingaat. (...) In België is veertig procent van de werknemers ouder dan 55 jaar aan de slag. In andere Europese landen schommelt dat rond de zestig procent, in de Scandinavische landen zelfs rond de zeventig procent. We moeten de kloof met de andere landen dichten, die uitgangswegen moeten worden afgesloten."

Het gaat niet op om de werknemers te stigmatiseren, zegt Ven. "Het is voor hen ook niet gemakkelijk. Maar een van de redenen waarom mensen zo snel job verliezen is de hoge loonkost. Die vormt een groot concurrentieprobleem met buitenlandse bedrijven."

"We slepen te veel ballast met ons mee", stelt Ven. "Doordat we een sociaal land zijn, doordat we al die stelsels van vervroegde uittreding in stand houden, is de loonkost bij ons zo hoog."

En er zijn nog wel meer problemen. "De VDAB krijgt zelfs in crisistijd jaarlijks meer dan 10.000 vacatures binnen voor technisch geschoold personeel – laaggeschoolde posities die niet ingevuld geraken. (...) En dan is er het probleem van de verplaatsing. Die is vaak zo duur dat het verschil tussen een loon en werkloosheidsvergoeding te klein is."