"Mogelijk akkoord staat haaks op alle afspraken"

Dat de regering in 2010 een geheim akkoord zou hebben gesloten om de Amerikaanse kernwapens op Kleine-Brogel te moderniseren, staat volgens de SP.A "haaks op alle afspraken". "Stuitend dat dit in een achterkamertje bedisseld is", vindt de N-VA. Groen vindt dan weer dat "de hypocrisie moet stoppen".

De gezaghebbende Amerikaanse kernwapenexpert Hans Kristensen zei gisteravond in het programma "KRO Reporter" op de Nederlandse omroep KRO dat de Europese NAVO-partners die nu Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied hebben, in 2010 akkoord zijn gegaan met een modernisering -en dus ook stationering- van het arsenaal. Het zou gaan om de B61-bom, een krachtig type dat elke bodem kan penetreren.

Het akkoord uit 2010 wordt beschreven in een rapport van de Government Accountability Office, de Rekenkamer van het Amerikaanse Congres. De betrokken Europese landen worden niet bij naam genoemd, het rapport vermeldt alleen "bepaalde NAVO-bondgenoten." Kernwapenexpert Hans Kristensen gaat ervan uit dat Nederland een van die bondgenoten is, net als België.

De -nooit bevestigde- aanwezigheid van de kernwapens op Kleine-Brogel kan zo met tientallen jaren verlengd worden. Defensie bleef donderdag bij het standaard-NAVO-antwoord op alle vragen in verband met dit onderwerp: geen bevestiging, geen ontkenning.

"Kernwapens niet vernieuwen, wel verwijderen"

"Ik wil zo snel mogelijk weten of dit bericht klopt", reageert SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen. "Er moet duidelijkheid komen of België dit akkoord inderdaad heeft gesloten." In 2010 zat de SP.A niet in de federale regering.

"Een eventueel akkoord over gemoderniseerde kernwapens staat haaks op alle afspraken over het verwijderen van deze tactische kernwapens", zegt Van der Maelen. "De kernwapens moeten niet vernieuwd worden, ze moeten gewoon verwijderd worden."

"Was unieke kans om debat over weghalen kernwapens te voeren"

N-VA-Kamerlid Theo Franken vind "het bijzonder stuitend dat zo'n belangrijk ethisch en militair-technisch dossier in de achterkamertjes wordt bedisseld, zonder parlementair debat". De mogelijke vernieuwing van de kernwapens was een unieke kans om het debat te voeren. Het parlement zou dan unisono kunnen zeggen deze wapens weg te halen, aldus Francken.

Hij wijst erop dat Defensieminister Pieter De Crem (CD&V) in het geheim aan het onderhandelen was over de vervanging van de verouderde kernwapens in Kleine-Brogel toen een aantal partijgenoten in een opiniestuk pleitten voor de verwijdering van de kernwapens uit ons land. Ook oud-premiers Jean-Luc Dehaene (CD&V) en Guy Verhofstadt (Open VLD) hebben zich in het verleden uitgesproken voor het weghalen van de kernwapens.

"De tijd van geheimen is voorbij"

"Nieuwe kernwapens in België is voor Groen ondenkbaar. De drie regeringspartijen SP.A, Open VLD en CD&V beweren geen voorstander te zijn van kernwapens. Wat zijn deze woorden nog waard als blijkt dat zij toelating hebben gegeven voor de vernieuwing van de Amerikaanse kernwapens in Kleine-Brogel?", reageert Kamerlid Wouter De Vriendt.

"De hypocrisie moet stoppen. De regering moet snel duidelijkheid brengen." Als de informatie klopt, zit België volgens Groen nog tientallen jaren opgezadeld met nieuwe, dure en militair volstrekt nutteloze kernwapens. Volgens de partij kan minister van Defensie De Crem zich niet langer verschuilen achter de geheimhoudingsplicht.

"Tenzij de minister en de NAVO echt nog leven in de Koude Oorlog moeten ook zij inzien dat hun 'geheimen' op de straatstenen liggen dankzij WikiLeaks en de vele pleidooien van CD&V-coryfeeën zoals Jean-Luc Dehaene, Luc Van den Brande en Mark Eyskens om de kernwapens te verwijderen. De tijd van de geheimen is voorbij, alles moet op tafel."