"Regering noch minister heeft ooit beslissing over kernwapens genomen"

De federale regering als geheel noch een individuele minister heeft ooit op een formele of informele manier een beslissing genomen over de modernisering van kernwapens op Kleine-Brogel. Dat heeft minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) gezegd in "Vandaag" op Radio 1. Eerder stelde oud-premier en partijgenoot Yves Leterme in hetzelfde programma eveneens dat de regering onder zijn leiding in 2010 op geen enkel moment een besluit over de wapens heeft genomen.

"Mijn antwoord over de modernisering van kernwapens in Kleine-Brogel is erg duidelijk", zei De Crem in "Vandaag". "De federale regering als geheel noch een individuele minister heeft ooit op een formele of informele manier een beslissing genomen over de modernisering van kernwapens op Kleine-Brogel."

Tegelijk haastte De Crem zich eraan toe te voegen dat hij hiermee niet wil gezegd hebben dat zich ook effectief kernwapens op de site bevinden. "De lijn die de NAVO-partners daarover aanhouden, blijft dezelfde. We bevestigen noch ontkennen de aanwezigheid van dergelijke wapens om onze medewerkers en onze bevolking te beschermen."

"Geen weet van een regeringsbesluit"

Even tevoren had oud-premier Yves Leterme in hetzelfde programma een gelijkaardige verklaring over de kernwapens afgelegd. "Ik heb geen weet van een besluit om kernwapens te moderniseren", zei hij. "Ik heb het nagetrokken en er is op geen enkel moment een dergelijk besluit door de toenmalige ministerraad genomen."

"Er is daarover ook geen enkel gesprek gevoerd waarbij ik betrokken was", voegde hij eraan toe. "Ik weet het dus niet. Tegelijk weet ik evenmin of dit besluit wel door een minister of de ministerraad moest worden genomen."

Net als minister De Crem weigerde Leterme tot slot te bevestigen of er ook effectief kernwapens op Kleine-Brogel liggen opgeslagen. "Ik doe daar geen uitspraken over."