Open VLD: "52 jaar is veel te jong"

De liberalen hebben kritiek over het feit dat de ontslagen arbeiders bij Ford Genk al op 52 jaar met brugpensioen kunnen gaan. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) wil wel dat de Ford-arbeiders zo snel mogelijk weer aan het werk geholpen worden.

Werknemers die op het moment van de sluiting van Ford Genk 52 jaar oud zijn, komen volgens het herstructureringsdossier in aanmerking voor het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere "brugpensioen". Daarover werd gisteravond een akkoord bereikt.

Ontslagen werknemers kunnen zo rekenen op een werkloosheidsuitkering, aangevuld met een toeslag van de werkgever waarop bijdragen geheven worden. Ze moeten wel actief op zoek naar een job en ingaan op werkaanbiedingen.

De regering besliste in het regeerakkoord nochtans om de minimumleeftijd voor SWT te verhogen naar 60 jaar en 40 jaar anciënniteit. Voor bedrijven in herstructurering werd de leeftijd vanaf 2013 opgetrokken van 50 naar 55 jaar. Enkel voor grote herstructureringen geldt nog een overgangsperiode, maar omdat de sluiting van Ford Genk aangekondigd werd in het najaar van 2012, valt ze nog onder de oude regeling.

De liberalen uiten nu kritiek op de regeling, 52 jaar vinden zij veel te vroeg. Maar zowel Open VLD als de MR erkent dat de beslissing bij minister De Coninck ligt en dat zij zelf mag beslissen over dit dossier.

Minister Turtelboom benadrukt wel dat de Ford-arbeiders zo snel mogelijk weer aan het werk geholpen moeten worden. "Zoals mevrouw De Coninck zelf en goed heeft uitgelegd, is het vooral de bedoeling dat iedereen weer zo snel mogelijk aan het werk gaat en dat men effectief geactiveerd wordt", aldus Turtelboom. "We moeten er hard aan werken zodat echt zoveel mogelijk mensen een andere baan vinden, want 52 jaar is veel te jong."