Regering moet dit jaar nog op zoek naar 206 miljoen

Om 2013 af te kunnen sluiten met een begrotingstekort van maximaal 2,5 procent van het bbp moet de federale regering op zoek naar 206 miljoen euro extra inkomsten en/of besparingen. Dat meldt minister van Begroting Olivier Chastel (MR), die over het budget een rapport van het Monitoringcomité heeft ontvangen. Volgend jaar moet er minder dan verwacht bespaard worden: 178 miljoen.

De regering-Di Rupo is vastbesloten, zo herhaalt Chastel, om België uit de Europese procedure van buitensporig tekort te krijgen door voor 1 procent (van het bbp) structurele maatregelen te nemen. Tegen 21 september moet daarover een nieuw rapport ingediend worden bij de Europese Commissie. "Na een aanpassing in juli van 750 miljoen euro raamt het Monitoringcomité de laatste inspanning voor 2013 op 206 miljoen euro", zegt de minister.

In 2014 wil de regering uitkomen op een tekort van niet meer dan 2,15 procent. Na het akkoord over inspanningen ten belope van 2,374 miljard euro in juli, raamt het Monitoringcomité dat nog een bijkomende inspanning van 178 miljoen euro in 2014 vereist is. Dat is de helft minder dan verwacht. Tegen begin oktober zal het federale kernkabinet de begroting 2014 afwerken, om ze tegen 15 oktober aan de EU-Commissie te kunnen overmaken.

Het Monitoringcomité is samengesteld uit een reeks hoge ambtenaren van verschillende federale overheidsdiensten en vertegenwoordigers van de parastatalen.