VBO: "Klacht over loonstop is onbegrijpelijk"

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vindt de klacht die de Vlaamse vakbonden hebben ingediend bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) tegen de bevriezing van de lonen, "onbegrijpelijk". Volgens het VBO is de beslissing van de loonstop conform de wet. Volgens de bonden is de loonstop in strijd zijn met de internationale regels rond de vrijheid van onderhandelen.

Bij de opstelling eind vorig jaar van de begroting van 2013 besliste de regering dat de sociale partners in 2013 en 2014 geen collectieve loonsverhogingen kunnen onderhandelen boven op de index en de verhogingen voor anciënniteit.

In een interview met De Tijd zegt ACV-voorzitter Marc Leemans dat die beslissing een schending inhoudt van de IAO-conventies rond de vrijheid van onderhandelen. Hij weigert de loonbevriezing te aanvaarden en heeft daarom samen met het ABVV en het ACLVB een klacht ingediend bij de IAO.

Leemans noemt de loonstop nefast voor het sociaal overleg. "Met de loonstop heeft de regering de werkgevers gegeven wat ze wilden, waardoor het voor hen niet meer nodig is om met ons te onderhandelen", zegt Leemans. Nochtans wilde het ACV zich engageren voor een interprofessioneel akkoord met een zeer beperkte loonmarge en zelf een bevriezing van de lonen, in ruil voor enkele compensaties zoals de verhoging van minimumlonen.

"De sociale partners hebben het heel moeilijk" zegt Leemans nog in "De Ochtend" op Radio1, "en ik betreur dat, want we zouden mekaar eigenlijk rond de tafel moeten vinden om te discussiëren over heel grote uitdagingen: hoe gaan we de relance en de competitiviteit van onze ondernemingen verbeteren? Het debat daarover wordt meestal versmald tot een discussie over de loonkosten, maar zelfs over die loonkosten willen wij een debat aangaan met de werkgevers, maar op een correcte manier".

Volgens Leemans is de kans groot dat de IAO België zal terechtwijzen, al kan de organisatie geen boete of sanctie opleggen. "Toch zou zo'n veroordeling een blamage zijn voor ons land", zegt Leemans nog.

Werkgevers wijzen op de loonkostenhandicap

Het VBO heeft gereageerd op de klacht van de vakbonden. De werkgeversorganisatie wijst erop dat de beslissing van de regering volledig conform de wet van 1996 is, die de concurrentiekracht van Belgische bedrijven moet vrijwaren.

Volgens het VBO moest de regering haar verantwoordelijkheid opnemen, omdat de sociale partners er niet in waren geslaagd om tot een loonakkoord te komen. De werkgevers stellen dat de loonkostenhandicap van de Belgische bedrijven 16,5% bedraagt ten opzichte van de concurrentie in de buurlanden, en om deze kloof te dichten is het aanhouden van de 0%-loonnorm belangrijk.