"Wij pleiten voor een uniform systeem"

Ook de stad Gent denkt eraan om zwaar vervuilende wagens uit het centrum te bannen. Gisteren kondigde Antwerpen al de invoering van een lage-emissiezone aan. Maar er is eerst een wettelijk kader nodig om dat te kunnen doen. Daarvoor moeten de federale en de regionale overheden samenwerken.

In Gent komt er een milieuzone. Maar schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen, foto in tekst) wil wachten met de aankondiging daarvan tot er een Vlaams en federaal kader voor is. "Het zou raar zijn mochten alle steden hun eigen systeem ontwikkelen. Wij pleiten voor een uniform systeem."

Zo moet er een verkeersbord komen waarmee de zone afgebakend wordt waarin oude dieselwagens verboden zijn. "De drie regio's moeten akkoord zijn over dat bord", zegt staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH).

Volgens Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) is het effect op de algemene luchtkwaliteit in Vlaanderen beperkt. "Maar het is natuurlijk goed voor de volksgezondheid van mensen die in de buurt van druk verkeer wonen".

Ook Maarten Matienko van mobiliteitsorganisatie VAB verwacht niet dat de maatregel veel effect zal hebben. "Het is eerder een symbolische maatregel. Het geeft misschien wel een duidelijk signaal, maar het gaat om weinig wagens. Wil je echt iets doen aan de leefkwaliteit in een stad, dan moet je iets doen aan het parkeerbeleid. Steden met een succesvol parkeerbeleid houden de pendelaars aan de rand. Daardoor heb je tot 30 procent minder verkeer in de stad tijdens de spits en ik denk dat de spits vooral zeer vervuilend is."

"Andere steden moeten nu volgen"

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) reageert verheugd op de beslissing van het Antwerpse stadsbestuur. "Andere steden hebben nu geen enkel excuus meer om dit niet op hun grondgebied in te voeren", klinkt het.

Ook Febiac, de federactie van de auto-industrie, vindt een lage-emissiezone een goed idee.  "Van de 5,4 miljoen wagens die we in ons wagenpark hebben, zijn er enkele honderdduizenden voertuigen waarvan we kunnen zeggen dat ze echt niet meer aan een minimum van de milieueisen voldoen", zegt Joost Kaesemans.