Obama: "VS blijft bereid tot actie in Syrië"

De Amerikaanse president Barack Obama verwelkomt het akkoord over Syrië dat zijn minister van Buitenlandse Zaken John Kerry in Genève sloot met zijn Russische collega Sergej Lavrov. Maar Obama waarschuwt ook: een militair ingrijpen blijft wel degelijk tot de opties behoren.
AP2013

Obama noemde de overeenkomst waarbij de voorraad chemische wapens van de Syrische regering overgedragen en vernietigd zou worden "een belangrijke, concrete stap" naar het ultieme doel, het volledig uitschakelen ervan. Maar tegelijk waarschuwde hij ook dat de Verenigde Staten bereid blijven om militair in te grijpen.

"Dit plan biedt de kans om de Syrische chemische wapens uit te schakelen op een transparante, snelle en verifieerbare manier en zo een eind te maken aan de dreiging ervan, niet alleen voor het Syrische volk maar voor de regio en hele wereld", aldus Obama.

Hij benadrukte evenwel dat er nog heel wat werk voor de boeg is. "De Verenigde Staten zullen er samen met Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk, de VN en anderen blijven op toezien dat het proces controleerbaar blijft en dat er gevolgen komen indien het regime van Assad zich niet schikt naar het plan. Als de diplomatie faalt, dan blijven de Verenigde Staten bereid om te handelen."