Schrijft politie pv's binnenkort met smartphone?

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) wil dat de politie meer gebruikmaakt van moderne communicatiemiddelen. Dat zegt ze in een interview met de kranten van de groep Sudpresse. Agenten moeten ook meer met sociale media werken, vindt Milquet.

Milquet oppert dat agenten een smartphone zouden kunnen gebruiken voor het opstellen van pv's. Ze pleit ook voor het gebruik van sociale netwerken. "Ik zou zeggen dat de politie een marshallplan voor telecommunicatie nodig heeft", vat de minister het samen.

Om de kwaliteit te verbeteren denkt ze aan een volledige hervorming van de politie-examens, "met echte examens". Milquet pleit daarnaast voor een ethische politie met strikte gedragsregels en de oprichting van een tuchtraad.

Ze is tot slot ook voorstander van de minicamera's op uniformen, met respect voor de privacy. De discussie over zo'n "bodycams" barstte in mei los na een schietpartij in de Marollen waarbij agenten betrokken waren.