Woelige gemeenteraad in Sint-Niklaas over afvalophaling

In Sint-Niklaas is er een woelige gemeenteraadszitting geweest over de volksraadpleging van twee weken geleden over afvalophaling.

Een meerderheid van de inwoners was toen van oordeel dat de afvalophaling bij de stad moest blijven, maar volgens het stadsbestuur kwamen er te weinig mensen stemmen (14% van de stemgerechtigde inwoners) en dus bleef het bestuur bij de beslissing om de afvalophaling naar de intercommunale MIWA over te dragen.

In de raadszaal waren zo'n 150 manifestanten aanwezig, vooral vakbondsmensen die willen dat de stad het afval blijft ophalen. De politie moest regelmatig tussenbeide komen om de aanwezigen tot rust aan te manen. Toch stemde het verloop van de gemeenteraad Diane Van Cauter (ACV) hoopvol. "Ik onthoud de uitgestoken hand naar de vakbonden, door te beloven dat het personeel van de huisvuilophaling elders goed geplaatst wordt. Ook hoorde ik dat het bestuur toegaf dat ze te snel had gecommuniceerd en meer ruimte had moeten geven aan overleg. Hopelijk wordt daaruit geleerd."

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) herhaalde dat er geen rekening werd gehouden met de uitkomst van de volksraadpleging vanwege de beperkte opkomst. "We wilden een norm stellen", zei hij. "Anders staat het iedereen vrij om een beslissing aan te vechten door 14 procent van de inwoners te verzamelen."

Voor het begin van de zitting hadden ook al zo'n 300 mensen actie gevoerd. De burgemeester kreeg een rouwkrans en bloemen.