"De Croo ontloopt zijn verantwoordelijkheid"

Minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD) vindt het geen goed signaal dat aan de werknemers van Ford Genk die bij de sluiting van de fabriek 52 jaar of ouder zijn, "brugpensioen" toegekend is. "Ik had in de plaats van minister De Coninck een andere beslissing genomen", luidde het in "De zevende dag" op Eén. "De Croo wast zijn handen in onschuld", reageert Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

Donderdag raakte bekend dat de werknemers van Ford Genk die op het moment van de sluiting van de fabriek eind volgend jaar minstens 52 jaar zijn, in aanmerking komen voor het "stelsel van "werkloosheid met bedrijfstoeslag" (SWT), het vroegere "brugpensioen". Ontslagen werknemers krijgen een werkloosheidsuitkering, aangevuld met een toeslag van de werkgever. Ze zijn wel verplicht om actief een job te zoeken.

De beslissing van minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) lokte veel negatieve reacties uit. De minimumleeftijd voor SWT ligt volgens het regeerakkoord op 60 jaar. Voor bedrijven in herstructurering werd de leeftijd vanaf 2013 opgetrokken van 50 naar 55 jaar. Enkel voor grote herstructureringen geldt nog een overgangsperiode, maar omdat de sluiting van Ford Genk aangekondigd werd in het najaar van 2012, valt ze nog onder de oude regeling.

Minister van Pensioenen De Croo, collega van De Coninck in de federale regering, vindt haar beslissing geen goed signaal. "Ik heb vroeger altijd gezegd dat werknemers ouder dan 50 jaar niet aan de kant geschoven mogen worden, dat is onmenselijk, en ik blijf daarbij", zei hij in "De zevende dag." "Ik denk dat Monica De Coninck die beslissing in eer en geweten genomen heeft, zij mag dat ook doen, het is haar exclusieve bevoegdheid, maar in haar plaats had ik een andere beslissing genomen.

"De Croo wast zijn handen zo in onschuld", reageert Vlaams minister van Werk Muyters aan het persagentschap Belga. "De beslissing is dan wel van minister De Coninck, maar zij volgt gewoon de wet. Die is aangepast met goedkeuring van Open VLD."

"De Croo schuift verantwoordelijkheid van zich af"

De Croo verwees in "De zevende dag" ook naar cijfers van de VDAB waaruit blijkt dat vorig jaar nauwelijks 3 procent van de ingeschreven "bruggepensioneerden", werklozen die vallen onder SWT, een baan gevonden heeft. "De verantwoordelijkheid ligt bij minister De Coninck en haar Vlaamse collega Philippe Muyters. Het is heel belangrijk dat er vanuit de Vlaamse regering een signaal komt naar de VDAB, dat die uit haar pijp komt en die mensen opnieuw aan werk helpt", stelde De Croo.

Volgens Muyters schuift de federale minister van Pensioenen daarmee de verantwoordelijkheid van zich af. "Om meer 50-plussers aan het werk te houden heb je vacatures en gemotiveerde kandidaten nodig. Maar met het huidige systeem van brugpensioenen is het financiële verschil tussen thuisblijven met brugpensioen en gaan werken te klein. Daarvoor moet de federale wetgeving worden aangepast. Maar blijkbaar wil of kan De Croo dat niet", zegt Muyters.