Boerenbond wil voldoende landbouwgrond behouden

Op de Dag van de Landbouw heeft Piet Vanthemsche, de voorzitter van de Boerenbond, opgeroepen tot een degelijke ruimtelijke ordening in Vlaanderen. De overheid moet garanderen dat er voldoende landbouwgrond overblijft, aldus Vanthemsche.

"Vlaanderen is een grote stad en het gebrek aan grond is het grote pijnpunt." Dat zegt Piet Vanthemsche van de Boerenbond in de krant "De Zondag". De landbouw staat onder zware druk van de verstedelijking en de dure grondprijzen, vooral dan in de Vlaamse rand rond Brussel, vindt hij.

Anderzijds vindt Vanthemsche Vlaanderen een van de meest geschikte gebieden ter wereld om aan landbouw te doen: een maritiem, vrij zacht klimaat, goede landbouwgronden, hoge opbrengsten en zeer goede boeren.

Toch is het aantal landbouwbedrijven sinds 2001 met een derde gedaald en dat heeft verschillende oorzaken. Zo zijn veel boeren ouder, is er een gebrek aan inkomenszekerheid dat jongeren afschrikt en zet de EU de schaar in de subsidies. Toch ligt de toekomst van de landbouw bij ons vooral bij mensen die uit interesse in de sector stappen en niet van kinderen van boeren alleen.

Het belangrijkste probleem is volgens Vanthemsche evenwel de gebrekkige ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Eerdere beloften om gebieden in Vlaanderen af te bakenen en die niet meer van bestemming te wisselen, zijn geen realiteit geworden en dus zitten veel landbouwers met rechtsonzekerheid. 

De Boerenbond wil dan ook dat de Vlaamse overheid in het structuurplan 750.000 hectare grond overhoudt voor landbouw. Vanthemsche vindt dat noodzakelijk om hier goed voedsel te produceren. "Ik zou niet afhankelijk willen zijn van voedsel dat niet in Europa geproduceerd wordt", zegt hij.