Japan sluit de laatste kernreactor

In Japan is de procedure gestart om de laatste nog werkende kerncentrale stil te leggen. Daardoor is het land nu volledig verstoken van kernenergie.
A2012

Volgens de uitbater Kansai Electric Power zal de reactor in de centrale van Ohi in het westen van het land maandag volledig stilgelegd zijn. Daarna zal een groot onderhoud plaatsvinden. De sluiting is dus tijdelijk, al zal de Japanse overheid de reactor wel heel streng controleren vooraleer hij weer in werking wordt gesteld.

Het is de tweede keer op korte tijd dat Japan geen kernenergie meer heeft. Tussen mei en juli vorig jaar waren alle kerncentrales in het land al eens gesloten.

De nieuwe liberaaldemocratische regering van premier Shinzo Abe is kernenergie genegen, maar belooft toch om strenger dan ooit tevoren controles uit te voeren. Intussen zijn een aantal nieuwe thermische centrales opgestart om het wegvallen van een deel stroom uit de kernreactoren, op te vangen.

De Japanse publieke opinie is erg ongerust over de kernenergie, na de kernramp in de reactoren van Fukushima in maart 2011. Sindsdien zijn veel centrales gesloten, maar tot op heden is er geen echte oplossing voor de vervuiling in en rond Fukushima.

Tropische storm bedreigt Fukushima

Intussen vreest Japan voor de komst van de tropische storm Man-yi. Die zou over de hele oostkust van het land razen, ook over de vernielde kerncentrales van Fukushima.

Omdat de vervuiling door weglekkend radioactief water al een erg groot probleem is, wordt gevreesd voor nog meer schade en dus nog meer vervuiling.