"Waar zijn onze eekhoorns gebleven?"

De universiteit van Yale, met veel groen, huisvestte de voorbije jaren een opmerkelijke populatie van eekhoorns. Daarom viel het bij de start van het nieuwe schooljaar de studenten ook onmiddellijk op dat er dit keer zo weinig ritselde tussen het gras en in de bomen. "Waar zijn onze eekhoorns gebleven?" werd de meest gestelde vraag op de campus. Maar een duidelijk antwoord blijft voorlopig uit, al vermoeden sommigen dat de schooldirectie betaald heeft voor "een heuse eekhoorngenocide".
AP2010

"Ook al kunnen ze soms ergerlijke lastposten zijn, we beginnen ze te missen. Zelfs wie ze zoekt, kan ze niet vinden", aldus studente Leah Moszkin, "De eekhoorns blijken in het niets verdwenen te zijn. Zou het aan de sneeuwstorm kunnen liggen die in februari over New Haven, Connecticut, trok?"

Het zou een verklaring kunnen zijn, ware het niet dat nieuwswebsite Gawker vorige week een anonieme mail toegestuurd kreeg: "Het schijnt dat de schooladministratie betaald heeft om alle eekhoorns te doden tijdens de zomervakantie. Hoe meer studenten realiseren dat er hier een massamoord plaatsgevonden heeft, hoe bozer ze zullen worden en hoe meer ze ervan zullen walgen."

"Er is geen verdelgingsplan"

En zo kwam de bal in het kamp van de schooldirectie te liggen. Die kwam duidelijk onder druk te staan omdat het eekhoornverhaal intussen niet alleen nationale maar ook internationale belangstelling opgewekt had.

Een officiële mededeling van persverantwoordelijke Tom Conroy bleef niet lang uit: "Yale heeft geen enkel verdelgingsplan voor eekhoorns en heeft dus ook niets ondernomen om de populatie te doen verminderen. Bovendien zijn we niet op de hoogte van enige schommelingen in het aantal eekhoorns hier."

"Indien er schommelingen zouden zijn in negatieve zin, dan moeten we onderzoeken waaraan dat ligt. Het weer, of een tekort aan voedsel misschien", voegde hij er in de campuskrant aan toe. Hier reageerde een student dat "er op de campus tijdens de zomermaanden wel erg veel rattenvergif bleek te liggen".

Voorlopig blijft dus nog onduidelijk waar de eekhoorns gebleven zijn. Intussen blijkt er wel opnieuw één eekhoorn waargenomen te zijn.

lees ook