"Welke fantasten hebben dit bedacht?"

De politievakbonden reageren sceptisch op de plannen van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) om meer in te zetten op moderne communicatie en bijvoorbeeld agenten een smartphone te geven om pv's op te stellen. "Welke fantasten aan de top hebben dit nu weer bedacht", luidt het in de krant De Morgen.

Afgelopen weekend zei minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) in de Sudpresse-kranten dat de politie meer moet gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen. Ze pleit er onder meer voor dat agenten een smartphone zouden gebruiken voor het opstellen van pv's en meer de sociale netwerken zoals Facebook zouden raadplegen. Milquet is ook voorstander van "bodycams", minicamera's op de uniformen.

De politievakbonden reageren bijzonder sceptisch. "We hebben hier eens goed mee gelachen," zegt Gert Cockx van de NSPV in de krant De Morgen. "We slagen er niet eens in om een pv op te stellen omdat onze computerprogramma's niet naar behoren functioneren. De lokale en federale politie kunnen niet efficiënt met elkaar samenwerken omdat hun computersystemen niet overeenstemmen. Handenvol geld heeft al die ICT al gekost, en het is nog niet in orde. Dat Milquet nu afkomt met een smartphone voor elke agent is dus een echte giller."

Ook de VSOA schiet de plannen van Milquet af. "Degene die dergelijke onzin in de minister haar oor gefluisterd heeft, getuigt van weinig terreinervaring. In zones waar ze dergelijke experimenten hebben uitgeprobeerd, liggen de gadgets reeds terug in de kast", zegt Vincent Houssin in De Morgen. "Welke fantasten aan de top hebben dit bedacht?"

"Waar moet het geld vandaan komen?"

De politievakbonden vragen zich ook af waar het geld voor moderne communicatiemiddelen vandaan moet komen: de federale politie krijgt dit jaar volgens de bonden 100 miljoen euro minder. "Hoe geloofwaardig is het, als men vaststelt dat men op een bepaald moment zelfs geen geld meer heeft voor basisbehoeften zoals wc-papier, om te beginnen orakelen over smartphones voor het opstellen van processen-verbaal?", aldus de VSOA.

De VSOA roept Milquet op "om te stoppen met lucht te verkopen en haar eerdere engagementen uit te voeren". De vakbond stelt zich ook vragen over de zogenoemde bodycams en vreest dat de beelden ook tegen de agenten zelf gebruikt zullen worden. De NSPV geeft bodycams het voordeel van de twijfel.