Directie Brussels Airlines en bonden vinden elkaar toch

De directie van Brussels Airlines en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over de werkdruk bij het cabinepersoneel. Daarmee is een staking afgewend. Directie en bonden onderhandelden al een tijdje. In het akkoord zijn garanties opgenomen over het maximale aantal overuren en de gegarandeerde rust voor het cabinepersoneel.

Vrijdag was het overleg tussen directie en vakbonden nog op niets uitgedraaid, donderdag had het personeel van Brussels Airlines een ontwerpakkoord verworpen.

De vakbonden vonden onder meer dat de vluchtschema's te zwaar zijn en dat daardoor de veiligheid van het personeel in het gedrang komt. In totaal hadden ze 14 eisen om de werkdruk te verlagen.

Begin september hadden de bonden en de directie een compromistekst om de werkdruk aan te pakken. De syndicale delegatie verwierp echter het voorstel. Grootste struikelblok bleek het vertrouwen tussen de bonden en de directie. Dat zou zoek geweest zijn. De bonden verweten de directie eerder gemaakte afspraken niet nagekomen te hebben. Daarop dreigden de bonden van de week acties te houden.

Directie is tevreden met het akkoord

"De oplossingen die we samen uitwerkten, laten ons toe om enerzijds tegemoet te komen aan de individuele noden van het personeel en anderzijds om de financiële objectieven te vrijwaren die nodig zijn om een duurzame toekomst te geven aan de luchtvaartmaatschappij", reageert Bernard Gustin, de CEO van Brussels Airlines, in een persbericht.

De directie is tevreden met het akkoord. "Vertegenwoordigers van het management en van het personeel gaan nu via een participatief proces erop toezien dat de afspraken die beide partijen hebben gemaakt, worden nagekomen", zegt de topman. Er komt een onafhankelijke commissie die zal toezien op het respecteren van de gemaakte afspraken.

In het akkoord zijn garanties opgenomen over onder meer het maximale aantal overuren en de gegarandeerde rust voor het cabinepersoneel, zei BBTK-secretaris Olivier Van Camp. De maatregelen zouden vanaf november in voege treden, omdat de roosters voor oktober al zijn opgemaakt, verduidelijkt Paul Buekenhout van de LBC.