Vakbonden ArcelorMittal verlaten onderhandelingstafel

De vakbonden bij ArcelMittal hebben vanmiddag de onderhandelingstafel verlaten. De vakbonden nemen het niet dat de directie vanaf morgen zonder enige vorm van onderhandelingen het personeel wil inlichten over het functioneren van de overblijvende installaties in Luik. Er was afgesproken om de gesprekken tussen vakbonden en directie vertrouwelijk te houden tot de volgende meeting.

De directie presenteerde vandaag aan de bonden haar plannen voor het functioneren van de installaties die openblijven in Luik. Het gaat dan onder meer over de functionaliteit van de betrokken lijnen, het aantal banen, de organogrammen, maar ook de externaliseringen.

De vakbonden nemen het echter niet dat de directie het personeel morgen ook al wil inlichten. Er was immers afgesproken om de inhoud van de onderhandelingsgesprekken geheim te houden tot de volgende bijeenkomst van bonden en directie op 23 september.

De bonden vrezen dat de directie haar zin wil doordrijven, want volgens hen is er geen overleg geweest over de te nemen maatregelen. De vakbonden willen eerst overleggen over de sociale gevolgen van de herstructurering.

De vakbonden komen woensdag bijeen in Namen om het industriële luik te bespreken. De volgende onderhandelingsronde over het sociale luik is donderdag gepland. De vakbonden blazen de sociale dialoog niet op, maar wensen dat de directie haar werkmethode herziet.