Zaak Michel Lelièvre is meteen uitgesteld

Michel Lelièvre, de handlanger van Marc Dutroux, is voor de strafuitvoeringsrechtbank in Brussel verschenen. Lelièvre vraagt beperkte detentie, maar de zaak werd op vraag van zijn advocate meteen uitgesteld.
(Archieffoto)

De strafuitvoeringsrechtbank in Brussel heeft de behandeling van het dossier van Michel Lelièvre uitgesteld naar 9 december. Dat gebeurde op vraag van zijn advocate. Lelièvres oorspronkelijke resocialisatieplan is immers in het water gevallen en er wordt nu gezocht naar alternatieven.

Lelièvre kwam begin juni voor de strafuitvoeringsrechtbank met de vraag om vijf uitgaansvergunningen te krijgen en vervolgens in beperkte detentie zijn straf uit te zitten. De uitgaansverloven werden hem toegekend, onder meer om een vzw te bezoeken om er een opleiding tot schrijnwerker te volgen.

Die vzw heeft zich intussen echter teruggetrokken, waardoor Lelièvre geen reclasseringsplan meer heeft. Dat is een voorwaarde om de gevangenis te mogen verlaten.

Intussen heeft Lelièvre al bij drie andere organisaties een aanvraag ingediend om daar een opleiding te volgen. Eén daarvan heeft al negatief geantwoord, de andere twee houden hun antwoord in beraad.