"Bijzonder ontransparant en onbeleefd"

De Antwerpse oppositie is niet te spreken over het feit dat ze via de pers de krachtlijnen van de meerjarenplanning van het stadsbestuur moest vernemen. Het blijft bovendien wachten op meer details om een gefundeerde kritiek te kunnen geven.

"De manier waarop wij vandaag dit nieuws krijgen, is bijzonder ontransparant en onbeleefd", zegt Groen-fractieleidster Meyrem Almaci in "Terzake". "Wij hebben eigenlijk geen zicht op wat men doet. Wij hebben geen zicht of er een kerntakendebat is gevoerd, over wat de gevolgen van die ontslagen zullen zijn. Dit is eigenlijk een politiek van de vorige eeuw."

Almaci is tevreden dat het budget van het OCMW is verhoogd en dat er een einde wordt gemaakt aan de structurele onderfinanciering van de dienst. Ze merkt wel op dat er eerst zeven miljoen is bespaard in het sociale middenveld en dat het niet duidelijk is of er nu meer geld zal zijn voor sociaal beleid.

"Ik heb uit het sociale middenveld net vernomen dat er bijvoorbeeld gesnoeid gaat worden in straathoekwerking. Het is zeer goed om de politie dichter op de straat te hebben, maar dat moet samengaan met die mensen die de doelgroepen kennen", stelt Almaci.

Monddood

Ook Filip Dewinter van Vlaams Belang reageert verontwaardigd over het gebrek aan communicatie van het stadsbestuur. "Als protest tegen deze manier van werken, wensen wij voorlopig niet inhoudelijk te reageren", zegt Dewinter. "In alle jaren socialistisch beleid heb ik dit nooit meegemaakt: de oppositie wordt hier gewoon monddood gemaakt. Als men denkt dat wij gaan reageren op wat De Wever ons te elfder ure ter beschikking wenst te stellen, is men verkeerd."

Peter Mertens (PVDA+) vindt dat het stadsbestuur het democratisch debat afbreekt, terwijl het nochtans gaat om het belangrijkste beleidsdocument van de komende zes jaar. Inhoudelijk wil hij wel kwijt dat er gesproken wordt over investeren in bijvoorbeeld camera's en de diamantlobby, maar dat hij vooral massaal desinvesteren in mensen ziet.

Bij SP.A ziet men in de meerjarenplanning vooral het doortrekken en uitbreiden van heel wat projecten uit de vorige legislatuur. De partij vindt dat de plannen van het stadsbestuur weinig ambitieus zijn.