"Economische wereld duidelijk maken dat het menens is"

De Vlaamse regering is het eens geraakt over haar voorstellen voor een zogenoemd concurrentiepact, dat de concurrentiekracht van de ondernemingen moet verbeteren. De loon- en energiekosten van bedrijven verminderen en investeringen stimuleren zijn enkele van de voorstellen. Morgen zitten de drie gewestregeringen en de federale regering samen om het concurrentiepact te bespreken.

Volgens De Standaard is in de Vlaamse nota sprake van de afschaffing van de zogenoemde onroerende voorheffing op materieel en outillage. De Tijd meldt dat het voorstel inhoudt dat bedrijven een korting zouden krijgen op hun oude machines wanneer ze nieuwe kopen.

Vlaanderen wil ook dat de federale regering een structurele loonlastenverlaging doorvoert. Unizo-topman Karel Van Eetvelt had het in "De ochtend" over een verlaging met 5 procent, goed voor 7 miljard euro, gespreid over de komende 3 tot 4 jaar.

Andere punten in de Vlaamse tekst:

  • eenvoudigere procedures om vergunningen te krijgen
  • een tewerkstellingspremie voor laaggeschoolden

De nota van de Waalse regering focust op de uitbreiding van de tax shelter voor de financiering van innovatieve industriële projecten. Het voorstel mikt op sectoren als de informatietechnologie, biotechnologie of luchtvaarttechnologie, schrijft L'Echo.

Andere punten in de Waalse nota:

  • fiscale steun voor onderzoek
  • herziening van de regels voor openbare aanbestedingen
  • een partnerschap voor de sanering van ongebruikte terreinen van de NMBS.

"Nog niet vooruitlopen op de kostprijs"

Morgen leggen de drie gewestregeringen en de federale regering de voorstellen voor het concurrentiepact samen. Dan moeten er knopen doorgehakt worden.

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) wil dat het uiteindelijke concurrentiepact "een krachtig signaal" wordt. "We moeten de hele economische wereld duidelijk maken dat het menens is." Hij beseft dat de economische toestand de zaken niet gemakkelijker maakt, maar vindt het positief dat iedereen voor een concurrentiepact wil gaan.

Hoeveel het pact mag kosten, is volgens Peeters nog niet duidelijk. "Laat ons nu verder discussiëren met alle andere regeringen en kijken welke maatregelen we weerhouden. Dan zal zich natuurlijk de vraag stellen van wat dat kost en wie dat gaat betalen. Maar het is niet wijs om daar nu al op vooruit te lopen, om daar nu al publiekelijk uitspraken over te doen."

"Het belangrijkste is dat we een goed pact kunnen opmaken, dat zo snel mogelijk gefinaliseerd kan worden en waarvan iedereen, zowel werknemers als werkgevers, zegt: dat is wat we willen en wat ons zuurstof geeft.""