"Voor nieuwe contracten is het debat open"

Vanaf 2014 zal het systeem van de woonbonus, de fiscale aftrekbaarheid van de hypothecaire lening, wellicht aangepast worden. Dat zegt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) in "De ochtend" op Radio 1. De Tijd pakt vandaag uit met een document van de Vlaamse administratie waarin staat dat de woonbonus niet in stand kan worden gehouden.

De woonbonus is een van de bevoegdheden die in 2014 van het federale niveau naar de regio’s worden overgeheveld. Wat de gevolgen daarvan zullen zijn, is al een tijdlang het onderwerp van discussie. Vorig jaar beloofde de Vlaamse regering wel al dat er niet geraakt zal worden aan de aftrek voor bestaande woonkredieten.

"Alle huidige leningen blijven in de toekomst doorgaan", bevestigt minister-president Peeters vandaag. "Dat vertrouwen willen we respecteren." Hoe de Vlaamse regering zal omgaan met nieuwe hypothecaire leningen, is voorlopig nog een open vraag. "Voor nieuwe contracten is het debat open en zijn er verschillende opties", blijft Peeters erg vaag.

"Wij hebben de administratie de opdracht gegeven om een groenboek op te stellen. Wat de woonfiscaliteit betreft heeft de administratie een zevental opties weerhouden. Er is bovendien ook nog een onderzoek naar de woonfiscaliteit aan de gang dat in het voorjaar van 2014 moet gefinaliseerd zijn."

Volgens De Tijd staat in een van de documenten waarmee de Vlaamse regering de staatshervorming voorbereidt, dat de woonbonus niet in stand kan worden gehouden. Vlaanderen krijgt een budget van 1,5 miljard voor de maatregel, maar vorig jaar zou de kostprijs al ruim 1,7 miljard geweest zijn.

De komende jaren dreigt dat bedrag nog op te lopen. Dat komt door de indexatie van de bestaande leningen en door het algemene succes van de woonbonus. Omdat het lot van de leningen die na januari 2014 afgesloten worden, onzeker is, was er de laatste maanden een opstoot van het aantal hypothecaire leningen, die gaat mogelijk nog toenemen.