Confederatie Bouw: "Woonbonus is wél betaalbaar"

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is de woonbonus wél betaalbaar. De federatie van de bouwsector vraagt dan ook om het systeem "niet ondoordacht te wijzigen". Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) bevestigde vanmorgen in "De ochtend" dat er nagedacht wordt over aanpassingen vanaf 2014.

De woonbonus, de fiscale aftrekbaarheid van de hypothecaire lening, is een van de bevoegdheden die in 2014 van het federale niveau naar de regio’s worden overgeheveld. Mogelijk komt er vanaf dan een wijziging aan het systeem, om het betaalbaar te houden voor de Vlaamse overheid, want daar is twijfel over. Minister-president Peeters zei vanmorgen nog dat alle opties op tafel liggen.

De VCB spreekt tegen dat de woonbonus onbetaalbaar zou zijn. "De Vlaamse overheid krijgt in totaal voor 12 miljard euro bijkomende bevoegdheden en middelen. De uitgaven voor de woonbonus, die vorig jaar 1,7 miljard bedroegen, vormen daar slechts een deel van. De Vlaamse overheid kan die dus blijven financieren met de overgedragen middelen. Een eigen woning verwerven is immers een basisrecht", luidt het in een persbericht.

De VCB stelt voor om de woonbonus aan te wenden om energiezuinige nieuwbouw en energiebesparende renovaties te ondersteunen. Op die manier zal de woonbonus volgens de organisatie bijdragen tot een lagere woonlast op langere termijn.

De federatie van de bouwsector vraagt ook aan de Vlaamse overheid om het systeem van de woonbonus "niet ondoordacht te wijzigen zonder deze maatregel samen met de andere steunmaatregelen voor wonen te integreren in een coherente visie op het wonen voor alle Vlamingen".

Volgens de VCB zijn er tot slot nieuwe drempelverlagende maatregelen nodig inzake hypothecaire leningen, omdat de rentes opnieuw aan het stijgen zijn. "Het is nu zeker niet het moment om rond de steun aan wonen en meer bepaald rond de woonbonus onzekerheid te doen ontstaan."