Renovatie Leopold II-tunnel moet starten in 2016

De renovatiewerken van de Brusselse Leopold II-tunnel, de langste autotunnel van het land, moeten in 2016 aanvatten. Momenteel blijven nog vijf kandidaten over die daarvoor technische en financiële oplossingen kunnen voorstellen. Dat heeft Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V) bekendgemaakt.
BELGA/VERGULT

Met een lengte van 2,5 kilometer is de Leopold II-tunnel de langste van het land. Dagelijks rijden er 65.000 voertuigen door. Maar momenteel heeft de tunnel te kampen met problemen als onveiligheid en veroudering. Een publiek-private samenwerking (PPS) tussen administratie en privépartner moet die problemen op korte termijn oplossen.

In dit stadium blijven nog vijf kandidaat-consortia over die technische en financiële oplossingen kunnen voorstellen. Begin volgend jaar moet dan de eigenlijke gunningprocedure van start gaan, waaraan nog drie kandidaten zullen deelnemen. Tegelijk zal de administratie Brussel Mobiliteit bouw- en milieuvergunningen aanvragen en de opties voor het verkeerbeheer tijdens de werken aan de regering voorstellen. De finale toewijzing gebeurt in 2015 door de Brusselse regering. Als alles volgens plan verloopt, moeten de werken in 2016 starten. Die zullen naargelang het gekozen mobiliteitsscenario twee tot vier jaar duren.

Tijdens de werken worden onder meer de rijweg en de trottoirs gerenoveerd, worden nieuwe rookafvoerpunten geïnstalleerd en nieuwe nooduitgangen gecreëerd. Het geselecteerde consortium is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de financiering maar ook voor het onderhoud tijdens de 25 jaar die volgen op de renovatie. Het Brussels Gewest betaalt tijdens die periode een vaste bijdrage voor de terbeschikkingstelling van de tunnel. Over dat bedrag moet nog onderhandeld worden.