Spel rond seksueel overschrijdend gedrag voorgesteld

Sensoa en Jong & Van Zin hebben een spel voorgesteld rond seksueel overschrijdend gedrag. De organisaties willen met het spel het onderwerp bespreekbaar maken bij jongeren.

"De bedoeling is dat jongeren criteria leren kennen om in te schatten welk gedrag grensoverschrijdend is en welk niet", zegt Svenja Vergauwen van Jong & Van Zin. Tijdens het spel bespreken de spelers tekeningen waarop seksueel getinte situaties zijn afgebeeld. Op basis van zes criteria moeten de jongeren dan nagaan of er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Bijvoorbeeld een meisje dat haar borsten toont op de webcam in ruil voor tien euro belkrediet op haar gsm."

Volgens de organisaties zijn jongeren wel degelijk vragende partij om te praten over grenzen en seks. Naar schatting 1 op de 5 meisjes en 1 op de 10 jongens onder de 18 heeft te maken met seksueel overschrijdend gedrag. Het probleem is dat jongeren wel vaak met elkaar in discussie gaan, maar dat degelijke informatie vaak ontbreekt. Met het spel willen Sensoa en Jong & Van Zin daar iets aan doen.

Vorig jaar is er even ophef ontstaan toen het Steunpunt Jeugd een soortgelijke informatiedoos lanceerde die leiders van jeugdverenigingen moest helpen bij het omgaan met seksueel getinte situaties bij kinderen en jongeren. Het spel van Sensoa en Jong & Van Zin is gebaseerd op hetzelfde vlaggensysteem.