Stad Antwerpen schrapt 1.420 banen

De stad Antwerpen gaat snoeien in haar personeelsbestand. Tegen 2019 verdwijnen er 1.420 banen. Dat heeft het stadsbestuur aangekondigd bij de voorstelling van de meerjarenplanning 2014-2019. Het gaat om zeven procent van het Antwerpse stadspersoneel.
Burgemeester Bart De Wever. (foto archief)

Dat er zou worden bespaard op personeel stond al in het bestuursakkoord, maar er vallen geen naakte ontslagen, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA): "De pensioengolf geeft ons een opportuniteit. We moeten niemand naakt ontslaan. Mensen nemen hun pensioen en kunnen dan selectief niet vervangen worden. Via interne mobiliteit, heropleiding van personeel en de reorganisatie van de stad moeten we dat kunnen opvangen zonder 1 naakt ontslag", zegt De Wever. "Dat zal niet gemakkelijk zijn maar dit is afgesproken met het management en dat zullen we uitvoeren."

"We staan nu eenmaal voor enorme budgettaire uitdagingen", voegt schepen voor Financiën Koen Kennis (N-VA) eraan toe. "Er is de economische crisis, de dramatische financiële toestand van de stad zoals alle steden en gemeenten en natuurlijk ook de engagementen rond de Oosterweelverbinding. Tegelijkertijd verjongt, vergrijst en verarmt de stad, waardoor het fiscaal inkomen per capita daalt, en dreigt er een pensioenbom die de volgende zes jaar al 420 miljoen euro kost."

Door de besparingsoperatie in het stedelijke apparaat kan de stad toch een investeringsbudget van 1,25 miljard euro vrijmaken voor de volgende zes jaar. Dat is 200 miljoen meer dan tijdens de vorige legislatuur. Er is ook geen belastingverhoging nodig. "Voor de kerntaken veiligheid, onderwijs en sociaal beleid stijgt het investeringsbudget zelfs nog", geeft Kennis aan. Welke diensten voornamelijk door de afslanking getroffen zullen worden, moet later nog blijken.

De socialistische vakbond vreest dat vooral de burger het verlies van die 1.420 banen zal voelen. "De service die wij momenteel leveren zullen wij nooit kunnen leveren met 1.420 personeelsleden minder", zegt  Gerard Van Der Elst van ACOD Antwerpen. De bond wil ook weten op welke diensten precies bespaard zal worden.