"500 miljoen extra loonlasten verlagen"

SP.A-voorzitter Bruno Tobback stelt voor om de loonlasten met 500 miljoen euro extra te verlichten. Hij wil daarvoor de opbrengst uit de strijd tegen de fiscale fraude gebruiken.

Op jaarbasis heeft de regering-Di Rupo voor 700 miljoen euro lastenverlagingen doorgevoerd. Volgens SP.A-voorzitter Bruno Tobback (links) kan er daar nog eens 500 miljoen euro extra bovenop komen.

Dat geld zou dan moeten komen van de opbrengsten van de strijd tegen de fiscale fraude. Die wordt op 1,2 miljard euro geschat en daar zou de regering dus de extra lastenverlaging mee kunnen doorvoeren. Volgend jaar hoopt de regering zelfs op een opbrengst van 1,8 miljard euro uit fiscale fraude.

Om een maximaal effect te hebben, wil Tobback bij die lastenverlaging de nadruk leggen op groepen die moeilijk aan werk geraken zoals jongeren en laaggeschoolden. Concreet zou dat vooral slaan op mensen jonger dan 30 jaar die minimaal een half jaar werkloos zijn en een Vlaamse ondersteuningspremie voor de tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren.

Voorts wil de SP.A de fiscaliteit vereenvoudigen en verschuiven van lasten op arbeid naar lasten op vermogenswinsten door de invoering van meerwaarden en de progressiviteit van de vermogensbelasting.

Inzake vereenvoudiging denkt de partij aan een vooraf ingevulde aangifte. De belastingplichtige zou dan de toestemming kunnen geven om gegevens die reeds door de overheid bekend zijn, vooraf te laten invullen. Wie dat doet, hoeft ook niet meer gecontroleerd te worden door de fiscus, aldus de SP.A.