"Antwerpen moet meer met Vlaanderen samenwerken"

De meerjarenbegroting die het nieuwe Antwerpse stadsbestuur op tafel legt, is te weinig ambitieus. Dat heeft SP.A-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad Yasmine Kherbache gezegd in "De ochtend". "Burgemeester De Wever heeft een staaltje goede communicatie afgeleverd, geen goed bestuur."

Nadat de oppositiepartijen Groen, PVDA+ en het Vlaams Belang gisteren al forse kritiek hadden gespuid op de meerjarenbegroting die het nieuwe Antwerpse stadsbestuur heeft voorgesteld, toonde ook de oppositiepartij SP.A zich bij monde van fractieleider in de gemeenteraad Yasmine Kherbache weinig onder de indruk in "De ochtend" op Radio 1.

"Het stadsbestuur trekt gewoon de lijn verder van het vorige bestuur", meende ze. "Het zegt dat de belastingen niet zullen worden verhoogd, wat de voorbije 20 jaar evenmin is gebeurd. Ook het nieuwe investeringsbudget is gelijkaardig aan dat van voorheen."

"Pensioenlast wordt volledig op Antwerpen afgewenteld"

Kherbache vindt het vooral stuitend dat het stadsbestuur niet genoeg ambitie toont. "Het kondigt aan meer middelen voor onderwijs te zullen vrijmaken, maar geeft meteen toe dat niet aan alle noden zal kunnen worden voldaan."

Voor Kherbache ligt de oplossing nochtans voor de hand. "Antwerpen moet samenwerken met Vlaanderen, ook wat het dragen van de pensioenlasten betreft. Nu worden die volledig op de stad afgewenteld. Nochtans maakte De Wever zich in het verleden sterk dat hij als burgemeester bij Vlaanderen op tafel zou kloppen. Daarvan komt niks in huis."

"De Antwerpenaar zal dit in de portemonnee voelen"

Nog volgens Kherbache is De Wever ronduit oneerlijk in zijn communicatie. "De stad maakt meer geld vrij voor het OCMW? Ook vroeger was dat het geval, maar dan wel door het verschil gaandeweg bij te passen. Nu worden de budgetten al aan het begin van de legislatuur verhoogd. De middelen worden gewoon vooruitgeschoven."

Omdat het sociaal middenveld 7 miljoen euro minder krijgt, meent Kherbache bovendien dat de stad aan het einde van de rit alsnog minder zal uitgeven. "Gelukkig is De Wever wel eerlijk door toe te geven dat de Antwerpenaar dit in de portemonnee zal voelen. Containerparken worden betalend en de prijs voor een ligdag gaat omhoog."

"Burgemeester De Wever heeft een staaltje goede communicatie afgeleverd, maar geen goed bestuur."