"Fiscale aftrek veel fairder dan belastingvermindering"

Volgens Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans (N-VA) moet Vlaanderen het fiscale voordeel voor woonkredieten behouden in de vorm van een fiscale aftrek. "Dat is veel fairder dan de belastingvermindering die Freya Van den Bossche voorstelt", klinkt het. Groen noemt de voorstellen van Van den Bossche "erg mager".

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A, foto in tekst) heeft vanmorgen enkele voorstellen gelanceerd om de woonbonus, de fiscale aftrek van de hypothecaire lening, te hervormen. De minister stelt onder meer voor om die fiscale aftrek te vervangen door een belastingvermindering tegen een vast tarief van 45 procent voor iedereen.

Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans (N-VA) is het echter niet eens met de voorstellen van Van den Bossche. "Een vermindering is voor iedereen hetzelfde, de aftrek is afhankelijk van uw inspanningen op de arbeidsmarkt", legt ze uit.

Net als Van den Bossche vindt Homans trouwens dat wie nu geniet van een fiscale aftrek dat voordeel niet mag verliezen. Om de verwerving van de eigen woning te blijven stimuleren, stelt ze wel een aantal aanpassingen voor aan de woonbonus voor toekomstige contracten. "Vlaanderen zal niet alle middelen hebben, maar dat betekent niet dat je niet creatief kan zijn op het vlak van fiscaliteit."

Zo zou volgens Homans de betaling van registratierechten gespreid kunnen worden in de tijd. Ze pleit er ook voor rekening te houden met het feit of iemand alleenstaande is bij het vastleggen van de te betalen registratierechten.

Het voorstel van Van den Bossche om eenoudergezinnen een hogere bonus te geven, vindt de N-VA'ster echter maar niets. "Ik ga er nog altijd van uit dat er per eenoudergezin een tweede eenoudergezin is. Als je die allebei een groter voordeel geeft, komt je de facto uit bij meer dan twee woonbonussen."

"Hervorming pas voor de volgende regering"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V, foto links) vindt de hervorming van de woonbonus iets voor de volgende Vlaamse regering. Dat zegt hij in "Het Journaal".

"Alles blijft bij het oude zolang de nieuwe Vlaamse regering niet aantreedt", zegt Peeters. "Midden volgend jaar zijn het verkiezingen, en dus zal er een nieuwe coalitie komen op Vlaams niveau. Die partijen zullen ook een ander beleid voeren en het zijn zij die over de zaak gaan beslissen."

Peeters wil vooral duidelijk maken dat hij niet op de zaken kan vooruitlopen. Wijzigingen van de hypothecaire aftrek kunnen pas ten vroegste vanaf 1 januari 2015 ingaan, aldus nog de minister-president.

"Huurders moeten meer ondersteund worden"

Oppositiepartij Groen vindt de voorstellen van Freya Van den Bossche veel te mager. "Als de SP.A echt meent wat ze vandaag communiceert, dient ze een voorstel in om de fiscale voordelen voor tweede verblijven per direct af te schaffen", zegt Vlaams fractieleider Elisabeth Meuleman.

Groen stelt er zich onder meer vragen bij dat Van den Bossche er in vijf jaar tijd "niet in slaagde de ellende voor velen op de huurmarkt recht te trekken". Met haar nieuwe voorstel om eigenaars aan te moedigen hun tweede woning op de huurmarkt te brengen, schiet de SP.A opnieuw tekort, vindt Meuleman.

De groenen pleiten voor een combinatie van huurtoelagen met een huurprijsregulering. Wie door de lange wachttijden geen sociale woning vindt en verplicht wordt te huren op de privémarkt, zou een toelage moeten krijgen. De hogere huurprijzen die daar het gevolg van kunnen zijn, moeten vermeden worden met richthuurprijzen.