"Hogere woonbonus voor alleenstaanden en eenoudergezinnen"

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) heeft enkele voorstellen gelanceerd om de woonbonus, de fiscale aftrek van de hypothecaire lening, te hervormen. Ze wil onder meer dat alleenstaanden en eenoudergezinnen een hogere bonus krijgen.

De woonbonus is een van de bevoegdheden die volgend jaar van het federale niveau naar de regio's worden overgeheveld. Voor bestaande hypothecaire leningen verandert er niets, maar de vraag is wat Vlaanderen zal doen met nieuwe leningen. In zijn huidige vorm is het systeem volgens sommigen onhoudbaar omdat het te veel zou kosten.

De Vlaamse minister-president Kris Peeters (CD&V) zei gisteren dat alle opties op tafel liggen. De meeste Vlaamse politici bleven tot nog toe eerder stil over de kwestie. Minister van Wonen Van den Bossche doet nu wel enkele voorstellen in De Standaard en De Morgen. Ze wil de woonbonus niet afbouwen, maar aanpassen en socialer maken.

Zo pleit Van den Bossche voor een belastingvermindering tegen een vast tarief van 45 procent voor iedereen en een hogere bonus voor alleenstaanden en eenoudergezinnen. Nu hebben die recht op één woonbonus, in haar voorstel zouden ze tot anderhalve bonus kunnen krijgen, om zo ook voor hen een eigen woning haalbaarder te maken.

"Meer geld vrijmaken voor woonbonus"

"Je kan enkel zorgen dat het systeem ook in de toekomst een "straf" voordeel blijft en bovendien socialer wordt, als je meer geld uitgeeft aan die woonbonus", zegt Van den Bossche in "De ochtend". En dus mag het voor haar ook wat kosten. "Mijn partij vindt dat wonen prioritair is, ook in de volgende begrotingen. Wij willen graag dat er meer geld gaat naar de woningbonus."

De minister wil het fiscaal voordeel beperken in de tijd (bijvoorbeeld tot 25 jaar) om te vermijden dat mensen op al te lange termijn lenen en zo te veel interesten betalen. En de SP.A wil ten slotte ook de fiscaliteit voor de tweede woning herzien: zo zouden eigenaars die hun tweede woning verhuren tegen faire prijzen, beloond worden.

"Tot het nieuwe systeem er is, blijft alles zoals het nu is", bevestigt Van den Bossche nog eens. Het dossier van de woonbonus zal op tafel belanden bij de volgende Vlaamse regering. De huidige regering heeft afgesproken dat er niets meer zal worden beslist deze legislatuur. "En dus denk ik dat het tijd wordt dat iedereen kleur bekent", roept de minister de andere partijen op om hun standpunt duidelijk te maken.