Geen acrylnitril meer in beken in Wetteren

In Wetteren is er geen vervuiling meer in de waterlopen vlak bij de plaats waar begin mei een goederentrein ontspoorde en in brand vloog. Vorige maand zijn de beken geruimd, in opdracht van de NMBS en waterzuiveringsbedrijf Aquafin.

Na de ruiming van slib uit de Warandebeek en de Grote Vijverbeek is er geen vervuiling met acrylnitril meer vastgesteld in het slib. Beide beken liggen in de omgeving van de plaats waar op 4 mei de treinramp plaatsvond. De trein was geladen met acrylnitril en dat stroomde in de twee beken.

"Na de ruiming werden opnieuw stalen genomen in deze beken", klinkt het bij het gemeentebestuur. "Hieruit blijkt dat er geen vervuiling met acrylnitril meer is in het slib van beide beken, en dat de ruiming dus grondig is gebeurd."

Ook de riolering in de buurt van het ongeval is gecontroleerd. Ter hoogte van de kruising van de Achttien Augustuslaan met de Warandebeek moeten nog herstelwerkzaamheden gebeuren. In de loop van deze week worden grondboringen uitgevoerd om de bodem rond te buis te onderzoeken.